สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063049

    จากคำถาม CC062953

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เมื่อหนังสือดังกล่าวถูกยกเลิก ใครจะเป็นผู้ลงนามในใบสั่งจ่ายน้ำมันคะ

ถามโดย : juthathipouton ( Nongkoy430@gmail.com )  IP 110.77.xxx.xxx  [ วันที่ 08/09/2560 เวลา 09:23 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

รบกวนติดต่อ จนท 022419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 11/09/2560 เวลา 16:59 ]