สายตรง สถ.

การค้นหาคำถาม
1. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ปัจจุบัน"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในปัจจุบันหรือสำนัก/กองที่มีการเปลี่ยนชื่อได้
2. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ยกเลิก"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในอดีตที่มีการยกเลิกได้
                              ปิด

คำตอบในสายตรง สถ. เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถามเท่านั้น การนำไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของผู้ถามที่จะต้องตรวจ สอบกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานการณ์ที่ผู้ถามแจ้งได้

สถานะหน่วยงาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
หน่วยงาน :
เรียงตาม :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้งาน :  ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่
*** กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียน
สถานะผู้ใช้งาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
รหัส หัวข้อ คำตอบ อ่าน ตอบโดย หน่วยงาน
CC063417     no 0 สน.คท.
CC063416     no 2 สน.บถ.
CC063415     no 0 สน.คท.
CC063414     no 0 สน.คท.
CC063413     no 3 กจ.
CC063412     no 7 กจ.
CC063411     no 14 สน.บถ.
CC063410     no 4 สน.บถ.
CC063409     no 5 สน.คท.
CC063408     no 15 กจ.
CC063407     no 17 กม.
CC063406     yes 17
 • สน.คท.
 • 18/10/2560
สน.คท.
CC063405     yes 27
 • สน.คท.
 • 18/10/2560
สน.คท.
CC063404     yes 30
 • กม.
 • 18/10/2560
กม.
CC063403     yes 16
 • กม.
 • 18/10/2560
กม.
CC063402     no 16 สน.คท.
CC063401     yes 39
 • สน.บถ.
 • 18/10/2560
สน.บถ.
CC063400     no 13 กพส.
CC063399     yes 67
 • สน.คท.
 • 17/10/2560
สน.คท.
CC063398     yes 43
 • สน.คท.
 • 17/10/2560
สน.คท.
CC063397     yes 28
 • กม.
 • 18/10/2560
กม.
CC063396     yes 36
 • สน.คท.
 • 17/10/2560
สน.คท.
CC063395     yes 52
 • กม.
 • 18/10/2560
กม.
CC063394     no 15 กพส.
CC063393     yes 49
 • สน.คท.
 • 17/10/2560
สน.คท.
CC063392     yes 19
 • สน.คท.
 • 18/10/2560
สน.คท.
CC063391     yes 60
 • สน.คท.
 • 16/10/2560
สน.คท.
CC063390     no 26 สน.บถ.
CC063389     yes 61
 • กค.
 • 17/10/2560
กค.
CC063388     yes 64
 • สน.บถ.
 • 17/10/2560
สน.บถ.
CC063387     yes 31
 • กม.
 • 17/10/2560
กม.
CC063386     yes 23
 • กม.
 • 17/10/2560
กม.
CC063385     yes 40
 • สน.คท.
 • 17/10/2560
สน.คท.
CC063384     yes 15
 • กม.
 • 17/10/2560
กม.
CC063383     no 43 สน.บถ.
CC063382     yes 75
 • สน.คท.
 • 16/10/2560
สน.คท.
CC063381     yes 53
 • สน.คท.
 • 16/10/2560
สน.คท.
CC063380     yes 100
 • สน.คท.
 • 12/10/2560
สน.คท.
CC063379     yes 123
 • สน.คท.
 • 16/10/2560
สน.คท.
CC063378     yes 58
 • สน.คท.
 • 16/10/2560
สน.คท.
CC063377     no 24 สน.บถ.
CC063376     no 26 สน.บถ.
CC063375     yes 129
 • สน.คท.
 • 16/10/2560
สน.คท.
CC063374     yes 81
 • กพส.
 • 16/10/2560
กพส.
CC063373     yes 124
 • สน.คท.
 • 16/10/2560
สน.คท.
CC063372     yes 104
 • สน.คท.
 • 12/10/2560
สน.คท.
CC063371     yes 60
 • กพส.
 • 17/10/2560
กพส.
CC063370     yes 65
 • สน.บถ.
 • 17/10/2560
สน.บถ.
CC063369     yes 124
 • สน.คท.
 • 12/10/2560
สน.คท.
CC063368     yes 54
 • สน.คท.
 • 12/10/2560
สน.คท.
first previous ข้อมูลที่ 1 - 50 จาก 52394 next last
 • 3,558,921
 • 441