สายตรง สถ.

การค้นหาคำถาม
1. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ปัจจุบัน"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในปัจจุบันหรือสำนัก/กองที่มีการเปลี่ยนชื่อได้
2. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ยกเลิก"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในอดีตที่มีการยกเลิกได้
                              ปิด

คำตอบในสายตรง สถ. เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถามเท่านั้น การนำไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของผู้ถามที่จะต้องตรวจ สอบกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานการณ์ที่ผู้ถามแจ้งได้

สถานะหน่วยงาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
หน่วยงาน :
เรียงตาม :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้งาน :  ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่
*** กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียน
สถานะผู้ใช้งาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
รหัส หัวข้อ คำตอบ อ่าน ตอบโดย หน่วยงาน
CC063990     no 4 สน.คท.
CC063989     no 4 สน.คท.
CC063988     no 17 สน.บถ.
CC063987     no 23 สน.คท.
CC063986     no 10 สน.คท.
CC063985     no 12 สน.คท.
CC063984     yes 35
 • กม.
 • 15/12/2560
กม.
CC063983     no 18 สน.คท.
CC063982     yes 34
 • สน.คท.
 • 15/12/2560
สน.คท.
CC063977     no 20 สน.คท.
CC063976     yes 37
 • กค.
 • 15/12/2560
กค.
CC063975     no 21 สน.บถ.
CC063974     yes 31
 • สน.คท.
 • 15/12/2560
สน.คท.
CC063973     yes 57
 • สน.บถ.
 • 15/12/2560
สน.บถ.
CC063972     yes 30
 • สน.คท.
 • 15/12/2560
สน.คท.
CC063971     yes 80
 • ตบ.
 • 14/12/2560
ตบ.
CC063970     yes 42
 • สน.บถ.
 • 15/12/2560
สน.บถ.
CC063969     no 15 สน.คท.
CC063968     yes 32
 • กค.
 • 15/12/2560
กค.
CC063967     no 17 สน.คท.
CC063966     yes 18
 • ศส.
 • 15/12/2560
ศส.
CC063965     yes 21
 • ศส.
 • 15/12/2560
ศส.
CC063964     no 9 สน.บถ.
CC063963     yes 46
 • สน.บถ.
 • 15/12/2560
สน.บถ.
CC063962     yes 33
 • สน.คท.
 • 15/12/2560
สน.คท.
CC063961     yes 36
 • สน.บถ.
 • 15/12/2560
สน.บถ.
CC063960     yes 25
 • สน.คท.
 • 15/12/2560
สน.คท.
CC063959     yes 55
 • กพส.
 • 14/12/2560
กพส.
CC063958     yes 41
 • สน.คท.
 • 15/12/2560
สน.คท.
CC063946     no 15 สน.บถ.
CC063945     yes 88
 • กม.
 • 13/12/2560
กม.
CC063944     yes 48
 • กพส.
 • 14/12/2560
กพส.
CC063943     yes 112
 • กม.
 • 13/12/2560
กม.
CC063942     yes 79
 • สน.คท.
 • 13/12/2560
สน.คท.
CC063941     yes 36
 • สน.คท.
 • 15/12/2560
สน.คท.
CC063940     yes 58
 • กพส.
 • 14/12/2560
กพส.
CC063939     yes 115
 • สน.คท.
 • 13/12/2560
สน.คท.
CC063938     yes 61
 • สน.คท.
 • 13/12/2560
สน.คท.
CC063937     yes 64
 • กค.
 • 13/12/2560
กค.
CC063936     yes 98
 • สน.คท.
 • 13/12/2560
สน.คท.
CC063935     yes 70
 • กม.
 • 13/12/2560
กม.
CC063934     yes 75
 • ตบ.
 • 13/12/2560
ตบ.
CC063933     yes 81
 • กศ.
 • 13/12/2560
กศ.
CC063932     yes 43
 • ตบ.
 • 13/12/2560
ตบ.
CC063931     yes 57
 • กม.
 • 13/12/2560
กม.
CC063930     yes 74
 • สน.คท.
 • 13/12/2560
สน.คท.
CC063929     yes 74
 • กพส.
 • 14/12/2560
กพส.
CC063928     yes 93
 • สน.คท.
 • 13/12/2560
สน.คท.
CC063927     yes 50
 • สน.คท.
 • 13/12/2560
สน.คท.
CC063926    
 • กรณีคลอด
 • ถามโดย ตูวันซัลตีหมุนหนิ [ วันที่ 12/12/2560 ]
no 32 สน.บถ.
first previous ข้อมูลที่ 1 - 50 จาก 52856 next last
 • 3,596,936
 • 13