สายตรง สถ.

การค้นหาคำถาม
1. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ปัจจุบัน"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในปัจจุบันหรือสำนัก/กองที่มีการเปลี่ยนชื่อได้
2. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ยกเลิก"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในอดีตที่มีการยกเลิกได้
                              ปิด

คำตอบในสายตรง สถ. เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถามเท่านั้น การนำไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของผู้ถามที่จะต้องตรวจ สอบกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานการณ์ที่ผู้ถามแจ้งได้

สถานะหน่วยงาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
หน่วยงาน :
เรียงตาม :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้งาน :  ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่
*** กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียน
สถานะผู้ใช้งาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
รหัส หัวข้อ คำตอบ อ่าน ตอบโดย หน่วยงาน
CC059911     no 5 สน.คท.
CC059910     no 10 กตภ.
CC059909     yes 14
 • สน.คท.
 • 24/10/2559
สน.คท.
CC059908     no 8 กม.
CC059907     no 19 ตบ.
CC059906     yes 35
 • กค.
 • 21/10/2559
กค.
CC059905     no 17 สน.คท.
CC059904     yes 29
 • สน.คท.
 • 21/10/2559
สน.คท.
CC059903     no 24 สน.คท.
CC059902     yes 29
 • สน.คท.
 • 21/10/2559
สน.คท.
CC059901     no 20 สน.บถ.
CC059900     no 29 สน.คท.
CC059899     yes 16
 • สน.คท.
 • 22/10/2559
สน.คท.
CC059898     yes 25
 • สน.คท.
 • 22/10/2559
สน.คท.
CC059897     yes 16
 • สน.คท.
 • 22/10/2559
สน.คท.
CC059896     yes 30
 • สน.คท.
 • 22/10/2559
สน.คท.
CC059895    
 • ค่าเช่า
 • ถามโดย ธวัชชัยทิพย์สุวรรณ [ วันที่ 21/10/2559 ]
yes 35
 • สน.คท.
 • 21/10/2559
สน.คท.
CC059894     yes 59
 • กศ.
 • 21/10/2559
กศ.
CC059893     no 34 สน.บถ.
CC059892     yes 30
 • สน.คท.
 • 21/10/2559
สน.คท.
CC059891     yes 31
 • สน.คท.
 • 21/10/2559
สน.คท.
CC059890     no 28 กพส.
CC059889     no 14 สน.บถ.
CC059888     yes 56
 • สน.คท.
 • 20/10/2559
สน.คท.
CC059887     yes 59
 • ตบ.
 • 20/10/2559
ตบ.
CC059886     yes 35
 • สน.คท.
 • 22/10/2559
สน.คท.
CC059885     yes 52
 • สน.คท.
 • 20/10/2559
สน.คท.
CC059884     yes 60
 • กพส.
 • 20/10/2559
กพส.
CC059883     yes 61
 • สน.บถ.
 • 20/10/2559
สน.บถ.
CC059882     yes 49
 • กม.
 • 20/10/2559
กม.
CC059881     yes 157
 • สน.คท.
 • 19/10/2559
สน.คท.
CC059880     yes 74
 • กศ.
 • 21/10/2559
กศ.
CC059879     no 79 สน.บถ.
CC059878     yes 70
 • สน.คท.
 • 20/10/2559
สน.คท.
CC059877     yes 28
 • สน.คท.
 • 20/10/2559
สน.คท.
CC059876     yes 47
 • สน.คท.
 • 20/10/2559
สน.คท.
CC059875     yes 139
 • กม.
 • 19/10/2559
กม.
CC059874     yes 63
 • สน.บถ.
 • 20/10/2559
สน.บถ.
CC059873     yes 84
 • สน.คท.
 • 18/10/2559
สน.คท.
CC059872     yes 86
 • สน.คท.
 • 22/10/2559
สน.คท.
CC059871     yes 93
 • สน.คท.
 • 18/10/2559
สน.คท.
CC059870     yes 46
 • กศ.
 • 19/10/2559
กศ.
CC059869     yes 66
 • สน.บถ.
 • 19/10/2559
สน.บถ.
CC059868     yes 61
 • สน.คท.
 • 20/10/2559
สน.คท.
CC059867     yes 85
 • สน.คท.
 • 21/10/2559
สน.คท.
CC059866     yes 60
 • สน.บถ.
 • 19/10/2559
สน.บถ.
CC059865     yes 108
 • กศ.
 • 19/10/2559
กศ.
CC059864     yes 106
 • กพส.
 • 20/10/2559
กพส.
CC059860     yes 135
 • สน.คท.
 • 17/10/2559
สน.คท.
CC059859     yes 99
 • กพส.
 • 19/10/2559
กพส.
first previous ข้อมูลที่ 1 - 50 จาก 49298 next last
 • 3,387,721
 • 159