สายตรง สถ.

การค้นหาคำถาม
1. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ปัจจุบัน"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในปัจจุบันหรือสำนัก/กองที่มีการเปลี่ยนชื่อได้
2. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ยกเลิก"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในอดีตที่มีการยกเลิกได้
                              ปิด

คำตอบในสายตรง สถ. เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถามเท่านั้น การนำไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของผู้ถามที่จะต้องตรวจ สอบกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานการณ์ที่ผู้ถามแจ้งได้

สถานะหน่วยงาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
หน่วยงาน :
เรียงตาม :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้งาน :  ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่
*** กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียน
สถานะผู้ใช้งาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
รหัส หัวข้อ คำตอบ อ่าน ตอบโดย หน่วยงาน
CC061729     no 0 สน.คท.
CC061728     no 2 สน.คท.
CC061727     no 6 สน.คท.
CC061726     no 1 สน.คท.
CC061725     no 8 สน.คท.
CC061724    
 • สอบถาม
 • ถามโดย สมศักดิ์นิลวรรณ์ [ วันที่ 01/05/2560 ]
no 5 สน.คท.
CC061723     no 8 กพส.
CC061722     no 69 สน.คท.
CC061721     yes 44
 • สน.คท.
 • 01/05/2560
สน.คท.
CC061720     no 26 สน.คท.
CC061719     yes 36
 • สน.บถ.
 • 01/05/2560
สน.บถ.
CC061718     yes 43
 • กม.
 • 01/05/2560
กม.
CC061717     no 10 กศ.
CC061716     no 12 สน.บถ.
CC061715     no 9 สน.บถ.
CC061714     yes 31
 • สน.คท.
 • 29/04/2560
สน.คท.
CC061713     no 30 กพส.
CC061712     yes 72
 • สน.คท.
 • 28/04/2560
สน.คท.
CC061711     no 27 สน.คท.
CC061710     yes 64
 • กค.
 • 28/04/2560
กค.
CC061709     no 24 กพส.
CC061708     yes 41
 • สน.คท.
 • 28/04/2560
สน.คท.
CC061707     no 18 กพส.
CC061706     no 20 สน.คท.
CC061705     yes 137
 • สน.บถ.
 • 28/04/2560
สน.บถ.
CC061704     yes 42
 • สน.คท.
 • 01/05/2560
สน.คท.
CC061703     yes 26
 • กค.
 • 28/04/2560
กค.
CC061702     yes 70
 • ตบ.
 • 27/04/2560
ตบ.
CC061701     yes 29
 • สน.คท.
 • 01/05/2560
สน.คท.
CC061700     yes 51
 • สน.บถ.
 • 28/04/2560
สน.บถ.
CC061697     yes 66
 • สน.คท.
 • 28/04/2560
สน.คท.
CC061696     yes 134
 • สน.คท.
 • 27/04/2560
สน.คท.
CC061695     yes 59
 • กค.
 • 27/04/2560
กค.
CC061694     yes 49
 • กค.
 • 27/04/2560
กค.
CC061693     yes 97
 • สน.คท.
 • 27/04/2560
สน.คท.
CC061692     yes 54
 • สน.คท.
 • 27/04/2560
สน.คท.
CC061691     yes 28
 • กพส.
 • 28/04/2560
กพส.
CC061690     yes 45
 • สน.บถ.
 • 01/05/2560
สน.บถ.
CC061689     yes 49
 • สน.บถ.
 • 27/04/2560
สน.บถ.
CC061688     yes 65
 • สน.บถ.
 • 27/04/2560
สน.บถ.
CC061687     yes 74
 • สน.บถ.
 • 28/04/2560
สน.บถ.
CC061686     yes 97
 • สน.คท.
 • 26/04/2560
สน.คท.
CC061685     yes 78
 • สน.คท.
 • 26/04/2560
สน.คท.
CC061684     yes 45
 • สน.คท.
 • 27/04/2560
สน.คท.
CC061683     no 37 กศ.
CC061682     yes 45
 • กพส.
 • 01/05/2560
กพส.
CC061681     yes 48
 • สน.บถ.
 • 27/04/2560
สน.บถ.
CC061680     yes 65
 • สน.คท.
 • 27/04/2560
สน.คท.
CC061679     yes 31
 • สน.บถ.
 • 27/04/2560
สน.บถ.
CC061678     yes 78
 • สน.คท.
 • 26/04/2560
สน.คท.
first previous ข้อมูลที่ 1 - 50 จาก 50822 next last
 • 3,470,324
 • 299