สายตรง สถ.

การค้นหาคำถาม
1. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ปัจจุบัน"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในปัจจุบันหรือสำนัก/กองที่มีการเปลี่ยนชื่อได้
2. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ยกเลิก"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในอดีตที่มีการยกเลิกได้
                              ปิด

คำตอบในสายตรง สถ. เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถามเท่านั้น การนำไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของผู้ถามที่จะต้องตรวจ สอบกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานการณ์ที่ผู้ถามแจ้งได้

สถานะหน่วยงาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
หน่วยงาน :
เรียงตาม :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้งาน :  ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่
*** กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียน
สถานะผู้ใช้งาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
รหัส หัวข้อ คำตอบ อ่าน ตอบโดย หน่วยงาน
CC061507     no 4 สน.บถ.
CC061506     no 5 สน.คท.
CC061505     no 15 สน.คท.
CC061504     no 10 สน.คท.
CC061503     no 21 สน.คท.
CC061502     no 10 สน.คท.
CC061501     no 9 สน.คท.
CC061500     no 7 กพส.
CC061499     no 17 สน.คท.
CC061498     no 8 สน.คท.
CC061497     no 9 สน.คท.
CC061496     no 13 สน.คท.
CC061495     no 10 สน.คท.
CC061494     no 14 สน.คท.
CC061493     no 9 สน.คท.
CC061492     no 16 สน.คท.
CC061491     yes 27
 • กค.
 • 27/03/2560
กค.
CC061490     no 22 สน.คท.
CC061489     yes 60
 • กม.
 • 27/03/2560
กม.
CC061488     yes 35
 • กม.
 • 27/03/2560
กม.
CC061487     yes 32
 • สน.บถ.
 • 27/03/2560
สน.บถ.
CC061486     no 17 สน.คท.
CC061484     no 28 สน.บถ.
CC061483     no 42 สน.คท.
CC061482     no 20 สน.คท.
CC061481     no 17 สน.คท.
CC061480     no 17 กศ.
CC061479     no 21 สน.คท.
CC061478     yes 85
 • สน.คท.
 • 24/03/2560
สน.คท.
CC061477     yes 51
 • สน.คท.
 • 24/03/2560
สน.คท.
CC061476     yes 63
 • สน.คท.
 • 24/03/2560
สน.คท.
CC061475     yes 69
 • กม.
 • 24/03/2560
กม.
CC061474     yes 53
 • สน.คท.
 • 24/03/2560
สน.คท.
CC061473     no 18 สน.คท.
CC061472     no 26 ศปท.สถ.
CC061471     yes 59
 • กพส.
 • 24/03/2560
กพส.
CC061470     yes 36
 • กพส.
 • 24/03/2560
กพส.
CC061463     yes 69
 • กม.
 • 24/03/2560
กม.
CC061458     no 19 กพร.
CC061452     yes 74
 • สน.คท.
 • 23/03/2560
สน.คท.
CC061451     yes 73
 • สน.คท.
 • 23/03/2560
สน.คท.
CC061450     yes 91
 • สน.คท.
 • 23/03/2560
สน.คท.
CC061449     yes 57
 • สน.คท.
 • 23/03/2560
สน.คท.
CC061448     yes 45
 • กพส.
 • 24/03/2560
กพส.
CC061447     yes 111
 • ตบ.
 • 23/03/2560
ตบ.
CC061446     yes 37
 • สน.คท.
 • 23/03/2560
สน.คท.
CC061445     yes 75
 • สน.คท.
 • 23/03/2560
สน.คท.
CC061444     yes 117
 • สน.คท.
 • 22/03/2560
สน.คท.
CC061443     yes 71
 • สน.บถ.
 • 23/03/2560
สน.บถ.
CC061442     yes 79
 • สน.คท.
 • 22/03/2560
สน.คท.
first previous ข้อมูลที่ 1 - 50 จาก 50606 next last
 • 3,457,316
 • 476