สายตรง สถ.

การค้นหาคำถาม
1. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ปัจจุบัน"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในปัจจุบันหรือสำนัก/กองที่มีการเปลี่ยนชื่อได้
2. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ยกเลิก"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในอดีตที่มีการยกเลิกได้
                              ปิด

คำตอบในสายตรง สถ. เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถามเท่านั้น การนำไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของผู้ถามที่จะต้องตรวจ สอบกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานการณ์ที่ผู้ถามแจ้งได้

สถานะหน่วยงาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
หน่วยงาน :
เรียงตาม :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้งาน :  ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่
*** กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียน
สถานะผู้ใช้งาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
รหัส หัวข้อ คำตอบ อ่าน ตอบโดย หน่วยงาน
CC060429     no 5 สน.บถ.
CC060428     no 5 สน.คท.
CC060427     no 6 สน.คท.
CC060426     yes 20
 • กค.
 • 09/12/2559
กค.
CC060425     no 21 สน.บถ.
CC060424     no 9 สน.บถ.
CC060423     no 15 สน.คท.
CC060422     no 17 กศ.
CC060421     yes 24
 • สน.คท.
 • 09/12/2559
สน.คท.
CC060420     yes 24
 • สน.บถ.
 • 09/12/2559
สน.บถ.
CC060419     yes 17
 • สน.บถ.
 • 09/12/2559
สน.บถ.
CC060418     no 28 ตบ.
CC060417     yes 41
 • กม.
 • 09/12/2559
กม.
CC060416     yes 62
 • สน.คท.
 • 08/12/2559
สน.คท.
CC060415     yes 69
 • สน.คท.
 • 09/12/2559
สน.คท.
CC060414     yes 45
 • กพส.
 • 09/12/2559
กพส.
CC060413     no 22 สน.คท.
CC060412     no 56 สน.คท.
CC060411     no 27 สน.คท.
CC060410     yes 29
 • สน.คท.
 • 09/12/2559
สน.คท.
CC060409     no 39 สน.คท.
CC060408     yes 99
 • สน.คท.
 • 08/12/2559
สน.คท.
CC060407     yes 38
 • สน.บถ.
 • 09/12/2559
สน.บถ.
CC060406     yes 71
 • สน.คท.
 • 08/12/2559
สน.คท.
CC060405     yes 41
 • สน.คท.
 • 09/12/2559
สน.คท.
CC060404     no 49 กพส.
CC060403     yes 90
 • กศ.
 • 07/12/2559
กศ.
CC060402     yes 41
 • สน.คท.
 • 08/12/2559
สน.คท.
CC060401     no 27 กพส.
CC060400     yes 25
 • สน.คท.
 • 08/12/2559
สน.คท.
CC060399     yes 111
 • กม.
 • 08/12/2559
กม.
CC060398     no 31 สน.คท.
CC060397     yes 59
 • สน.คท.
 • 07/12/2559
สน.คท.
CC060396     yes 49
 • สน.บถ.
 • 08/12/2559
สน.บถ.
CC060395     yes 39
 • สน.บถ.
 • 07/12/2559
สน.บถ.
CC060394     yes 73
 • สน.คท.
 • 07/12/2559
สน.คท.
CC060393     yes 72
 • สน.คท.
 • 07/12/2559
สน.คท.
CC060392     yes 116
 • สน.บถ.
 • 08/12/2559
สน.บถ.
CC060391     yes 90
 • สน.บถ.
 • 08/12/2559
สน.บถ.
CC060389     yes 55
 • สน.คท.
 • 07/12/2559
สน.คท.
CC060387     yes 72
 • สน.คท.
 • 07/12/2559
สน.คท.
CC060386     yes 32
 • สน.บถ.
 • 07/12/2559
สน.บถ.
CC060385     yes 66
 • สน.บถ.
 • 07/12/2559
สน.บถ.
CC060384     yes 46
 • สน.คท.
 • 08/12/2559
สน.คท.
CC060383     yes 95
 • สน.คท.
 • 06/12/2559
สน.คท.
CC060382     yes 71
 • กศ.
 • 07/12/2559
กศ.
CC060381     yes 51
 • สน.คท.
 • 07/12/2559
สน.คท.
CC060379     yes 71
 • สน.บถ.
 • 07/12/2559
สน.บถ.
CC060378     yes 54
 • สน.บถ.
 • 06/12/2559
สน.บถ.
CC060377     yes 27
 • สน.บถ.
 • 06/12/2559
สน.บถ.
first previous ข้อมูลที่ 1 - 50 จาก 49740 next last
 • 3,410,593
 • 42