สายตรง สถ.

การค้นหาคำถาม
1. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ปัจจุบัน"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในปัจจุบันหรือสำนัก/กองที่มีการเปลี่ยนชื่อได้
2. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ยกเลิก"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในอดีตที่มีการยกเลิกได้
                              ปิด

คำตอบในสายตรง สถ. เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถามเท่านั้น การนำไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของผู้ถามที่จะต้องตรวจ สอบกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานการณ์ที่ผู้ถามแจ้งได้

สถานะหน่วยงาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
หน่วยงาน :
เรียงตาม :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้งาน :  ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่
*** กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียน
สถานะผู้ใช้งาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
รหัส หัวข้อ คำตอบ อ่าน ตอบโดย หน่วยงาน
CC062221     no 8 สน.คท.
CC062220     no 8 สน.คท.
CC062219     no 11 ตบ.
CC062218     no 8 สน.บถ.
CC062217     no 9 สน.คท.
CC062216     no 9 สน.บถ.
CC062215     no 9 สน.คท.
CC062214     no 8 สน.คท.
CC062213     no 17 สน.คท.
CC062212     yes 34
 • สน.บถ.
 • 23/06/2560
สน.บถ.
CC062211     yes 31
 • สน.บถ.
 • 23/06/2560
สน.บถ.
CC062210     no 22 สน.คท.
CC062209     no 34 สน.คท.
CC062208     no 13 สน.คท.
CC062207     yes 70
 • สน.คท.
 • 23/06/2560
สน.คท.
CC062206     no 16 สน.คท.
CC062205     yes 68
 • กค.
 • 22/06/2560
กค.
CC062204     no 32 สน.บถ.
CC062203     yes 50
 • สน.คท.
 • 22/06/2560
สน.คท.
CC062202     yes 50
 • สน.คท.
 • 22/06/2560
สน.คท.
CC062201     no 22 สน.คท.
CC062200     no 27 กศ.
CC062199     yes 50
 • สน.บถ.
 • 23/06/2560
สน.บถ.
CC062198     no 20 สน.คท.
CC062197     no 18 สน.คท.
CC062195     no 19 สน.คท.
CC062194     no 42 สน.คท.
CC062193     no 27 สน.คท.
CC062192     yes 43
 • สน.คท.
 • 22/06/2560
สน.คท.
CC062187     yes 44
 • สน.คท.
 • 23/06/2560
สน.คท.
CC062186     no 36 สน.คท.
CC062185     no 17 สน.คท.
CC062184     no 44 สน.คท.
CC062183     no 43 กพส.
CC062182     no 20 สน.คท.
CC062181     yes 28
 • สน.คท.
 • 23/06/2560
สน.คท.
CC062180     yes 47
 • สน.คท.
 • 23/06/2560
สน.คท.
CC062179     no 56 สน.คท.
CC062178     yes 65
 • สน.คท.
 • 23/06/2560
สน.คท.
CC062177     no 61 สน.คท.
CC062176     yes 54
 • สน.คท.
 • 23/06/2560
สน.คท.
CC062175     yes 54
 • สน.คท.
 • 22/06/2560
สน.คท.
CC062173     yes 68
 • สน.บถ.
 • 22/06/2560
สน.บถ.
CC062172     yes 75
 • สน.บถ.
 • 21/06/2560
สน.บถ.
CC062171     yes 77
 • สน.คท.
 • 20/06/2560
สน.คท.
CC062170     no 47 สน.คท.
CC062169     yes 105
 • สน.คท.
 • 20/06/2560
สน.คท.
CC062168     yes 86
 • กจ.
 • 20/06/2560
กจ.
CC062167     yes 108
 • สน.คท.
 • 20/06/2560
สน.คท.
CC062166     no 43 สน.คท.
first previous ข้อมูลที่ 1 - 50 จาก 51282 next last
 • 3,495,093
 • 129