สายตรง สถ.

การค้นหาคำถาม
1. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ปัจจุบัน"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในปัจจุบันหรือสำนัก/กองที่มีการเปลี่ยนชื่อได้
2. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ยกเลิก"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในอดีตที่มีการยกเลิกได้
                              ปิด

คำตอบในสายตรง สถ. เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถามเท่านั้น การนำไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของผู้ถามที่จะต้องตรวจ สอบกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานการณ์ที่ผู้ถามแจ้งได้

สถานะหน่วยงาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
หน่วยงาน :
เรียงตาม :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้งาน :  ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่
*** กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียน
สถานะผู้ใช้งาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
รหัส หัวข้อ คำตอบ อ่าน ตอบโดย หน่วยงาน
CC060731     no 4 สน.คท.
CC060730     no 4 สน.คท.
CC060729     no 4 กม.
CC060727    
 • ขอสอบถาม
 • ถามโดย สิริกรทองพุฒน์ [ วันที่ 17/01/2560 ]
no 5 กค.
CC060726     no 5 สน.บถ.
CC060725     no 15 กจ.
CC060724     no 9 สน.คท.
CC060723     no 12 กพส.
CC060722     yes 14
 • สน.คท.
 • 17/01/2560
สน.คท.
CC060721     no 65 สน.บถ.
CC060720     yes 32
 • สน.คท.
 • 17/01/2560
สน.คท.
CC060719     yes 30
 • สน.คท.
 • 17/01/2560
สน.คท.
CC060718     yes 43
 • สน.คท.
 • 17/01/2560
สน.คท.
CC060717     yes 24
 • สน.คท.
 • 17/01/2560
สน.คท.
CC060714     yes 37
 • กม.
 • 17/01/2560
กม.
CC060713     yes 33
 • กม.
 • 17/01/2560
กม.
CC060712     no 14 กม.
CC060711     yes 62
 • สน.คท.
 • 17/01/2560
สน.คท.
CC060710     yes 42
 • สน.คท.
 • 17/01/2560
สน.คท.
CC060709     no 18 กพส.
CC060707     yes 33
 • สน.คท.
 • 17/01/2560
สน.คท.
CC060706     no 14 กศ.
CC060705     yes 42
 • สน.คท.
 • 17/01/2560
สน.คท.
CC060704     yes 30
 • สน.คท.
 • 17/01/2560
สน.คท.
CC060702     no 17 กพส.
CC060701     yes 55
 • กศ.
 • 16/01/2560
กศ.
CC060700     yes 37
 • กม.
 • 17/01/2560
กม.
CC060699     yes 25
 • สน.คท.
 • 17/01/2560
สน.คท.
CC060698     yes 32
 • กศ.
 • 16/01/2560
กศ.
CC060697     no 21 กพส.
CC060696     yes 33
 • กศ.
 • 16/01/2560
กศ.
CC060695     yes 43
 • กค.
 • 16/01/2560
กค.
CC060694     yes 44
 • สน.บถ.
 • 16/01/2560
สน.บถ.
CC060693     yes 30
 • สน.คท.
 • 17/01/2560
สน.คท.
CC060692     yes 39
 • สน.คท.
 • 17/01/2560
สน.คท.
CC060690     yes 43
 • สน.บถ.
 • 17/01/2560
สน.บถ.
CC060689     yes 86
 • สน.คท.
 • 16/01/2560
สน.คท.
CC060688     yes 49
 • สน.คท.
 • 17/01/2560
สน.คท.
CC060687     yes 35
 • สน.คท.
 • 17/01/2560
สน.คท.
CC060686     yes 41
 • สน.คท.
 • 17/01/2560
สน.คท.
CC060685     yes 114
 • กม.
 • 13/01/2560
กม.
CC060684     yes 80
 • สน.คท.
 • 12/01/2560
สน.คท.
CC060683     yes 45
 • สน.คท.
 • 17/01/2560
สน.คท.
CC060682     yes 96
 • สน.บถ.
 • 13/01/2560
สน.บถ.
CC060678     yes 61
 • สน.คท.
 • 17/01/2560
สน.คท.
CC060677     yes 52
 • สน.บถ.
 • 13/01/2560
สน.บถ.
CC060676     yes 81
 • สน.คท.
 • 16/01/2560
สน.คท.
CC060675     yes 148
 • กค.
 • 12/01/2560
กค.
CC060674     yes 64
 • สน.คท.
 • 16/01/2560
สน.คท.
CC060673     yes 62
 • สน.คท.
 • 16/01/2560
สน.คท.
first previous ข้อมูลที่ 1 - 50 จาก 49973 next last
 • 3,427,130
 • 23