สายตรง สถ.

การค้นหาคำถาม
1. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ปัจจุบัน"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในปัจจุบันหรือสำนัก/กองที่มีการเปลี่ยนชื่อได้
2. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ยกเลิก"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในอดีตที่มีการยกเลิกได้
                              ปิด

คำตอบในสายตรง สถ. เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถามเท่านั้น การนำไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของผู้ถามที่จะต้องตรวจ สอบกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานการณ์ที่ผู้ถามแจ้งได้

สถานะหน่วยงาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
หน่วยงาน :
เรียงตาม :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้งาน :  ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่
*** กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียน
สถานะผู้ใช้งาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
รหัส หัวข้อ คำตอบ อ่าน ตอบโดย หน่วยงาน
CC065242     no 2 สน.คท.
CC065241     no 8 สน.คท.
CC065240     no 10 กจ.
CC065239     no 9 สน.คท.
CC065238     no 16 สน.คท.
CC065237     no 5 สน.คท.
CC065236     no 5 สน.คท.
CC065235     no 11 สน.คท.
CC065234     no 16 สน.คท.
CC065233     no 18 สน.บถ.
CC065232     no 15 สน.คท.
CC065231     no 17 สน.คท.
CC065230     yes 28
 • สน.คท.
 • 22/05/2561
สน.คท.
CC065229     yes 62
 • กค.
 • 21/05/2561
กค.
CC065228     no 15 สน.บถ.
CC065227     no 26 กพส.
CC065226     yes 75
 • สน.คท.
 • 21/05/2561
สน.คท.
CC065225     yes 50
 • สน.คท.
 • 22/05/2561
สน.คท.
CC065224     yes 58
 • กพส.
 • 22/05/2561
กพส.
CC065223     no 24 กศ.
CC065222     yes 35
 • สน.คท.
 • 21/05/2561
สน.คท.
CC065221     yes 55
 • สน.คท.
 • 22/05/2561
สน.คท.
CC065220     no 49 สน.บถ.
CC065219     yes 79
 • สน.คท.
 • 21/05/2561
สน.คท.
CC065218     yes 29
 • สน.คท.
 • 21/05/2561
สน.คท.
CC065217     yes 80
 • สน.คท.
 • 21/05/2561
สน.คท.
CC065216     yes 46
 • สน.คท.
 • 21/05/2561
สน.คท.
CC065215     yes 44
 • สน.คท.
 • 21/05/2561
สน.คท.
CC065214     no 28 สน.บถ.
CC065213     yes 47
 • สน.คท.
 • 21/05/2561
สน.คท.
CC065211     yes 42
 • สน.คท.
 • 21/05/2561
สน.คท.
CC065210     no 40 สน.บถ.
CC065209     yes 81
 • กม.
 • 21/05/2561
กม.
CC065208     no 26 ศส.
CC065207     yes 95
 • สน.คท.
 • 17/05/2561
สน.คท.
CC065206     yes 127
 • กม.
 • 17/05/2561
กม.
CC065205     yes 65
 • สน.คท.
 • 21/05/2561
สน.คท.
CC065204     yes 120
 • กม.
 • 18/05/2561
กม.
CC065200     yes 116
 • สน.คท.
 • 17/05/2561
สน.คท.
CC065199     yes 99
 • สน.คท.
 • 16/05/2561
สน.คท.
CC065198     yes 38
 • สน.คท.
 • 21/05/2561
สน.คท.
CC065197     yes 73
 • สน.คท.
 • 21/05/2561
สน.คท.
CC065196     yes 112
 • สน.คท.
 • 16/05/2561
สน.คท.
CC065195     yes 150
 • กค.
 • 16/05/2561
กค.
CC065194     yes 96
 • สน.คท.
 • 16/05/2561
สน.คท.
CC065193     yes 101
 • สน.คท.
 • 16/05/2561
สน.คท.
CC065192     yes 95
 • กม.
 • 17/05/2561
กม.
CC065191     yes 88
 • กศ.
 • 16/05/2561
กศ.
CC065190     yes 56
 • สน.คท.
 • 16/05/2561
สน.คท.
CC065189     yes 94
 • สน.คท.
 • 16/05/2561
สน.คท.
first previous ข้อมูลที่ 1 - 50 จาก 53914 next last
 • 3,676,782
 • 75