สายตรง สถ.

คำตอบในสายตรง สถ. เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถามเท่านั้น การนำไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของผู้ถามที่จะต้องตรวจ สอบกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานการณ์ที่ผู้ถามแจ้งได้

หน่วยงาน : เรียงตาม :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้งาน :  ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่
*** กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียน
ชื่อผู้ใช้งาน : รหัสผ่าน :
รหัส หัวข้อ คำตอบ อ่าน ตอบโดย หน่วยงาน
CC059703     no 4 กม.
CC059702     no 16 สน.บถ.
CC059701     yes 27
 • สน.คท.
 • 28/09/2559
สน.คท.
CC059700     yes 16
 • สน.คท.
 • 28/09/2559
สน.คท.
CC059699     yes 38
 • สน.คท.
 • 28/09/2559
สน.คท.
CC059698     yes 24
 • สน.คท.
 • 28/09/2559
สน.คท.
CC059697     yes 25
 • สน.คท.
 • 28/09/2559
สน.คท.
CC059696     yes 19
 • สน.คท.
 • 28/09/2559
สน.คท.
CC059695     yes 30
 • สน.คท.
 • 28/09/2559
สน.คท.
CC059694     yes 14
 • สน.คท.
 • 28/09/2559
สน.คท.
CC059693     no 20 สน.บถ.
CC059692     yes 33
 • กม.
 • 28/09/2559
กม.
CC059691     no 39 สน.คท.
CC059690     yes 81
 • สน.คท.
 • 27/09/2559
สน.คท.
CC059689     yes 50
 • สน.คท.
 • 27/09/2559
สน.คท.
CC059688     no 42 สน.บถ.
CC059687     yes 108
 • สน.คท.
 • 27/09/2559
สน.คท.
CC059686     yes 32
 • สน.คท.
 • 28/09/2559
สน.คท.
CC059685     no 28 สน.คท.
CC059684     no 14 กจ.
CC059683     no 23 กจ.
CC059682     yes 67
 • กม.
 • 27/09/2559
กม.
CC059681     no 22 สน.บถ.
CC059680     no 39 สน.บถ.
CC059679     no 24 กยผ.
CC059678     yes 41
 • สน.คท.
 • 28/09/2559
สน.คท.
CC059677     yes 56
 • สน.คท.
 • 28/09/2559
สน.คท.
CC059676     yes 30
 • สน.คท.
 • 28/09/2559
สน.คท.
CC059675     yes 22
 • สน.คท.
 • 28/09/2559
สน.คท.
CC059674     no 23 สน.บถ.
CC059673     yes 39
 • สน.คท.
 • 28/09/2559
สน.คท.
CC059672     no 25 สน.คท.
CC059671     yes 43
 • สน.คท.
 • 27/09/2559
สน.คท.
CC059670     no 30 กศ.
CC059669    
 • ข้อย้าย
 • ถามโดย จารุศักดิ์ปรัชญพฤทธิ์ [ วันที่ 25/09/2559 ]
yes 98
 • กจ.
 • 26/09/2559
กจ.
CC059668     yes 48
 • กจ.
 • 26/09/2559
กจ.
CC059667    
 • ขอโอน
 • ถามโดย นิศาชลสิงหศิริ [ วันที่ 25/09/2559 ]
yes 65
 • กจ.
 • 26/09/2559
กจ.
CC059666     no 14 กศ.
CC059665     yes 93
 • สน.คท.
 • 26/09/2559
สน.คท.
CC059664     yes 45
 • สน.คท.
 • 27/09/2559
สน.คท.
CC059663     yes 74
 • สน.คท.
 • 27/09/2559
สน.คท.
CC059662     yes 102
 • สน.คท.
 • 27/09/2559
สน.คท.
CC059661     yes 117
 • กม.
 • 23/09/2559
กม.
CC059660     yes 91
 • สน.คท.
 • 27/09/2559
สน.คท.
CC059659     yes 70
 • สน.คท.
 • 27/09/2559
สน.คท.
CC059658     yes 89
 • สน.คท.
 • 27/09/2559
สน.คท.
CC059657     yes 76
 • สน.คท.
 • 26/09/2559
สน.คท.
CC059656     yes 97
 • สน.คท.
 • 27/09/2559
สน.คท.
CC059655     yes 56
 • สน.คท.
 • 26/09/2559
สน.คท.
CC059654     yes 41
 • สน.คท.
 • 26/09/2559
สน.คท.
first previous ข้อมูลที่ 1 - 50 จาก 49114 next last
 • 3,374,525
 • 216