สายตรง สถ.

การค้นหาคำถาม
1. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ปัจจุบัน"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในปัจจุบันหรือสำนัก/กองที่มีการเปลี่ยนชื่อได้
2. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ยกเลิก"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในอดีตที่มีการยกเลิกได้
                              ปิด

คำตอบในสายตรง สถ. เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถามเท่านั้น การนำไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของผู้ถามที่จะต้องตรวจ สอบกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานการณ์ที่ผู้ถามแจ้งได้

สถานะหน่วยงาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
หน่วยงาน :
เรียงตาม :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้งาน :  ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่
*** กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียน
สถานะผู้ใช้งาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
รหัส หัวข้อ คำตอบ อ่าน ตอบโดย หน่วยงาน
CC061080     no 4 สน.คท.
CC061079    
 • สอบถาม
 • ถามโดย ทวีวรรณสุจริต [ วันที่ 21/02/2560 ]
no 7 สน.คท.
CC061078     no 14 กม.
CC061077     yes 20
 • สน.คท.
 • 21/02/2560
สน.คท.
CC061076     yes 21
 • กยผ.
 • 21/02/2560
กยผ.
CC061075     no 15 สน.คท.
CC061074     yes 17
 • สน.บถ.
 • 21/02/2560
สน.บถ.
CC061073     yes 26
 • สน.คท.
 • 21/02/2560
สน.คท.
CC061072     no 18 สน.คท.
CC061071     yes 33
 • สน.บถ.
 • 21/02/2560
สน.บถ.
CC061064    
 • ส่วนราชการ
 • ถามโดย บุญเลิศ ศุภวิกรานต์กุล [ วันที่ 21/02/2560 ]
yes 19
 • สน.บถ.
 • 22/02/2560
สน.บถ.
CC061063     no 14 กยผ.
CC061062     yes 23
 • สน.คท.
 • 21/02/2560
สน.คท.
CC061061     yes 21
 • สน.คท.
 • 21/02/2560
สน.คท.
CC061060     yes 25
 • กพส.
 • 21/02/2560
กพส.
CC061057     yes 24
 • สน.คท.
 • 21/02/2560
สน.คท.
CC061056     yes 72
 • สน.บถ.
 • 21/02/2560
สน.บถ.
CC061055     yes 35
 • สน.บถ.
 • 21/02/2560
สน.บถ.
CC061054     yes 18
 • สน.คท.
 • 21/02/2560
สน.คท.
CC061053     no 19 สน.คท.
CC061052     yes 38
 • กม.
 • 21/02/2560
กม.
CC061051     yes 66
 • สน.คท.
 • 20/02/2560
สน.คท.
CC061050     yes 53
 • กยผ.
 • 20/02/2560
กยผ.
CC061049     yes 53
 • สน.คท.
 • 20/02/2560
สน.คท.
CC061048     no 42 กศ.
CC061047     yes 100
 • สน.คท.
 • 20/02/2560
สน.คท.
CC061046     yes 67
 • สน.บถ.
 • 20/02/2560
สน.บถ.
CC061045     yes 85
 • สน.คท.
 • 20/02/2560
สน.คท.
CC061044     yes 98
 • สน.บถ.
 • 20/02/2560
สน.บถ.
CC061043    
 • ค่าK
 • ถามโดย นางนฤมลจันทลักขณา [ วันที่ 16/02/2560 ]
yes 71
 • สน.คท.
 • 17/02/2560
สน.คท.
CC061042     yes 70
 • สน.คท.
 • 20/02/2560
สน.คท.
CC061041     yes 39
 • สน.คท.
 • 21/02/2560
สน.คท.
CC061040     yes 98
 • สน.คท.
 • 17/02/2560
สน.คท.
CC061039     yes 97
 • สน.คท.
 • 16/02/2560
สน.คท.
CC061038     yes 149
 • สน.คท.
 • 16/02/2560
สน.คท.
CC061037     yes 61
 • สน.คท.
 • 20/02/2560
สน.คท.
CC061036     yes 64
 • สน.คท.
 • 17/02/2560
สน.คท.
CC061035     yes 39
 • สน.คท.
 • 17/02/2560
สน.คท.
CC061034     yes 105
 • สน.คท.
 • 16/02/2560
สน.คท.
CC061033     yes 109
 • สน.บถ.
 • 21/02/2560
สน.บถ.
CC061032     yes 82
 • สน.คท.
 • 16/02/2560
สน.คท.
CC061031     yes 54
 • สน.บถ.
 • 17/02/2560
สน.บถ.
CC061030     yes 53
 • สน.คท.
 • 20/02/2560
สน.คท.
CC061029     yes 89
 • กม.
 • 17/02/2560
กม.
CC061028     yes 55
 • สน.บถ.
 • 16/02/2560
สน.บถ.
CC061027     yes 81
 • สน.คท.
 • 20/02/2560
สน.คท.
CC061026     yes 90
 • สน.คท.
 • 16/02/2560
สน.คท.
CC061025     yes 86
 • กม.
 • 16/02/2560
กม.
CC061024     yes 44
 • สน.บถ.
 • 16/02/2560
สน.บถ.
CC061023     yes 61
 • สน.คท.
 • 15/02/2560
สน.คท.
first previous ข้อมูลที่ 1 - 50 จาก 50275 next last
 • 3,441,873
 • 45