สายตรง สถ.

การค้นหาคำถาม
1. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ปัจจุบัน"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในปัจจุบันหรือสำนัก/กองที่มีการเปลี่ยนชื่อได้
2. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ยกเลิก"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในอดีตที่มีการยกเลิกได้
                              ปิด

คำตอบในสายตรง สถ. เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถามเท่านั้น การนำไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของผู้ถามที่จะต้องตรวจ สอบกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานการณ์ที่ผู้ถามแจ้งได้

สถานะหน่วยงาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
หน่วยงาน :
เรียงตาม :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้งาน :  ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่
*** กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียน
สถานะผู้ใช้งาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
รหัส หัวข้อ คำตอบ อ่าน ตอบโดย หน่วยงาน
CC059910     no 9 กตภ.
CC059909     no 9 สน.คท.
CC059908     no 8 กม.
CC059907     no 17 ตบ.
CC059906     yes 29
 • กค.
 • 21/10/2559
กค.
CC059905     no 16 สน.คท.
CC059904     yes 25
 • สน.คท.
 • 21/10/2559
สน.คท.
CC059903     no 23 สน.คท.
CC059902     yes 27
 • สน.คท.
 • 21/10/2559
สน.คท.
CC059901     no 20 สน.บถ.
CC059900     no 27 สน.คท.
CC059899     yes 14
 • สน.คท.
 • 22/10/2559
สน.คท.
CC059898     yes 22
 • สน.คท.
 • 22/10/2559
สน.คท.
CC059897     yes 14
 • สน.คท.
 • 22/10/2559
สน.คท.
CC059896     yes 29
 • สน.คท.
 • 22/10/2559
สน.คท.
CC059895    
 • ค่าเช่า
 • ถามโดย ธวัชชัยทิพย์สุวรรณ [ วันที่ 21/10/2559 ]
yes 35
 • สน.คท.
 • 21/10/2559
สน.คท.
CC059894     yes 55
 • กศ.
 • 21/10/2559
กศ.
CC059893     no 34 สน.บถ.
CC059892     yes 27
 • สน.คท.
 • 21/10/2559
สน.คท.
CC059891     yes 29
 • สน.คท.
 • 21/10/2559
สน.คท.
CC059890     no 26 กพส.
CC059889     no 14 สน.บถ.
CC059888     yes 55
 • สน.คท.
 • 20/10/2559
สน.คท.
CC059887     yes 58
 • ตบ.
 • 20/10/2559
ตบ.
CC059886     yes 35
 • สน.คท.
 • 22/10/2559
สน.คท.
CC059885     yes 50
 • สน.คท.
 • 20/10/2559
สน.คท.
CC059884     yes 59
 • กพส.
 • 20/10/2559
กพส.
CC059883     yes 60
 • สน.บถ.
 • 20/10/2559
สน.บถ.
CC059882     yes 48
 • กม.
 • 20/10/2559
กม.
CC059881     yes 152
 • สน.คท.
 • 19/10/2559
สน.คท.
CC059880     yes 71
 • กศ.
 • 21/10/2559
กศ.
CC059879     no 78 สน.บถ.
CC059878     yes 67
 • สน.คท.
 • 20/10/2559
สน.คท.
CC059877     yes 28
 • สน.คท.
 • 20/10/2559
สน.คท.
CC059876     yes 46
 • สน.คท.
 • 20/10/2559
สน.คท.
CC059875     yes 138
 • กม.
 • 19/10/2559
กม.
CC059874     yes 62
 • สน.บถ.
 • 20/10/2559
สน.บถ.
CC059873     yes 82
 • สน.คท.
 • 18/10/2559
สน.คท.
CC059872     yes 83
 • สน.คท.
 • 22/10/2559
สน.คท.
CC059871     yes 91
 • สน.คท.
 • 18/10/2559
สน.คท.
CC059870     yes 45
 • กศ.
 • 19/10/2559
กศ.
CC059869     yes 65
 • สน.บถ.
 • 19/10/2559
สน.บถ.
CC059868     yes 58
 • สน.คท.
 • 20/10/2559
สน.คท.
CC059867     yes 81
 • สน.คท.
 • 21/10/2559
สน.คท.
CC059866     yes 59
 • สน.บถ.
 • 19/10/2559
สน.บถ.
CC059865     yes 105
 • กศ.
 • 19/10/2559
กศ.
CC059864     yes 105
 • กพส.
 • 20/10/2559
กพส.
CC059860     yes 132
 • สน.คท.
 • 17/10/2559
สน.คท.
CC059859     yes 97
 • กพส.
 • 19/10/2559
กพส.
CC059858     yes 104
 • สน.บถ.
 • 18/10/2559
สน.บถ.
first previous ข้อมูลที่ 1 - 50 จาก 49297 next last
 • 3,387,613
 • 51