สายตรง สถ.

การค้นหาคำถาม
1. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ปัจจุบัน"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในปัจจุบันหรือสำนัก/กองที่มีการเปลี่ยนชื่อได้
2. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ยกเลิก"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในอดีตที่มีการยกเลิกได้
                              ปิด

คำตอบในสายตรง สถ. เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถามเท่านั้น การนำไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของผู้ถามที่จะต้องตรวจ สอบกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานการณ์ที่ผู้ถามแจ้งได้

สถานะหน่วยงาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
หน่วยงาน :
เรียงตาม :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้งาน :  ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่
*** กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียน
สถานะผู้ใช้งาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
รหัส หัวข้อ คำตอบ อ่าน ตอบโดย หน่วยงาน
CC063418     no 2 กค.
CC063417     no 2 สน.คท.
CC063416     no 5 สน.บถ.
CC063415     no 3 สน.คท.
CC063414     no 2 สน.คท.
CC063413     no 6 กจ.
CC063412     no 12 กจ.
CC063411     no 15 สน.บถ.
CC063410     no 6 สน.บถ.
CC063409     no 6 สน.คท.
CC063408     no 18 กจ.
CC063407     yes 22
 • กม.
 • 18/10/2560
กม.
CC063406     yes 21
 • สน.คท.
 • 18/10/2560
สน.คท.
CC063405     yes 34
 • สน.คท.
 • 18/10/2560
สน.คท.
CC063404     yes 31
 • กม.
 • 18/10/2560
กม.
CC063403     yes 16
 • กม.
 • 18/10/2560
กม.
CC063402     no 18 สน.คท.
CC063401     yes 42
 • สน.บถ.
 • 18/10/2560
สน.บถ.
CC063400     no 14 กพส.
CC063399     yes 70
 • สน.คท.
 • 17/10/2560
สน.คท.
CC063398     yes 45
 • สน.คท.
 • 17/10/2560
สน.คท.
CC063397     yes 29
 • กม.
 • 18/10/2560
กม.
CC063396     yes 37
 • สน.คท.
 • 17/10/2560
สน.คท.
CC063395     yes 57
 • กม.
 • 18/10/2560
กม.
CC063394     no 15 กพส.
CC063393     yes 51
 • สน.คท.
 • 17/10/2560
สน.คท.
CC063392     yes 20
 • สน.คท.
 • 18/10/2560
สน.คท.
CC063391     yes 61
 • สน.คท.
 • 16/10/2560
สน.คท.
CC063390     no 27 สน.บถ.
CC063389     yes 62
 • กค.
 • 17/10/2560
กค.
CC063388     yes 65
 • สน.บถ.
 • 17/10/2560
สน.บถ.
CC063387     yes 32
 • กม.
 • 17/10/2560
กม.
CC063386     yes 24
 • กม.
 • 17/10/2560
กม.
CC063385     yes 42
 • สน.คท.
 • 17/10/2560
สน.คท.
CC063384     yes 16
 • กม.
 • 17/10/2560
กม.
CC063383     no 45 สน.บถ.
CC063382     yes 76
 • สน.คท.
 • 16/10/2560
สน.คท.
CC063381     yes 54
 • สน.คท.
 • 16/10/2560
สน.คท.
CC063380     yes 101
 • สน.คท.
 • 12/10/2560
สน.คท.
CC063379     yes 126
 • สน.คท.
 • 16/10/2560
สน.คท.
CC063378     yes 58
 • สน.คท.
 • 16/10/2560
สน.คท.
CC063377     no 24 สน.บถ.
CC063376     no 26 สน.บถ.
CC063375     yes 132
 • สน.คท.
 • 16/10/2560
สน.คท.
CC063374     yes 81
 • กพส.
 • 16/10/2560
กพส.
CC063373     yes 124
 • สน.คท.
 • 16/10/2560
สน.คท.
CC063372     yes 104
 • สน.คท.
 • 12/10/2560
สน.คท.
CC063371     yes 62
 • กพส.
 • 17/10/2560
กพส.
CC063370     yes 67
 • สน.บถ.
 • 17/10/2560
สน.บถ.
CC063369     yes 124
 • สน.คท.
 • 12/10/2560
สน.คท.
first previous ข้อมูลที่ 1 - 50 จาก 52395 next last
 • 3,559,016
 • 536