สายตรง สถ.

การค้นหาคำถาม
1. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ปัจจุบัน"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในปัจจุบันหรือสำนัก/กองที่มีการเปลี่ยนชื่อได้
2. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ยกเลิก"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในอดีตที่มีการยกเลิกได้
                              ปิด

คำตอบในสายตรง สถ. เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถามเท่านั้น การนำไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของผู้ถามที่จะต้องตรวจ สอบกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานการณ์ที่ผู้ถามแจ้งได้

สถานะหน่วยงาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
หน่วยงาน :
เรียงตาม :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้งาน :  ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่
*** กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียน
สถานะผู้ใช้งาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
รหัส หัวข้อ คำตอบ อ่าน ตอบโดย หน่วยงาน
CC064808     no 3 สน.คท.
CC064807     no 5 สน.คท.
CC064806     no 7 สน.คท.
CC064805     no 9 กตภ.
CC064804     no 8 สน.คท.
CC064803     no 10 สน.บถ.
CC064802     no 12 กจ.
CC064801     no 11 สน.บถ.
CC064800     no 13 สน.คท.
CC064799     no 18 สน.คท.
CC064798     no 11 สน.บถ.
CC064797     no 8 สน.บถ.
CC064796     no 30 สน.คท.
CC064795     yes 62
 • สน.คท.
 • 22/03/2561
สน.คท.
CC064794     no 21 กจ.
CC064793     no 20 สน.คท.
CC064792     yes 41
 • สน.คท.
 • 22/03/2561
สน.คท.
CC064791     yes 51
 • สน.คท.
 • 22/03/2561
สน.คท.
CC064790     yes 47
 • กค.
 • 22/03/2561
กค.
CC064789     yes 27
 • กศ.
 • 22/03/2561
กศ.
CC064788     yes 64
 • สน.คท.
 • 22/03/2561
สน.คท.
CC064787     no 29 กพส.
CC064786     yes 62
 • สน.บถ.
 • 21/03/2561
สน.บถ.
CC064785     yes 42
 • กศ.
 • 20/03/2561
กศ.
CC064784     yes 47
 • กม.
 • 20/03/2561
กม.
CC064783     no 35 กพส.
CC064782     yes 30
 • สน.คท.
 • 22/03/2561
สน.คท.
CC064781     yes 73
 • สน.คท.
 • 20/03/2561
สน.คท.
CC064780     yes 118
 • สน.คท.
 • 20/03/2561
สน.คท.
CC064779     yes 28
 • กศ.
 • 20/03/2561
กศ.
CC064776     yes 79
 • สน.บถ.
 • 21/03/2561
สน.บถ.
CC064775     yes 57
 • สน.คท.
 • 20/03/2561
สน.คท.
CC064773     yes 43
 • สน.คท.
 • 22/03/2561
สน.คท.
CC064772     yes 34
 • กพส.
 • 21/03/2561
กพส.
CC064771     no 44 สน.บถ.
CC064770     yes 74
 • กม.
 • 20/03/2561
กม.
CC064769     yes 84
 • สน.คท.
 • 20/03/2561
สน.คท.
CC064768     yes 41
 • สน.คท.
 • 22/03/2561
สน.คท.
CC064767     yes 73
 • กม.
 • 20/03/2561
กม.
CC064766     yes 43
 • สน.คท.
 • 22/03/2561
สน.คท.
CC064765     yes 69
 • สน.คท.
 • 20/03/2561
สน.คท.
CC064764     yes 40
 • สน.คท.
 • 20/03/2561
สน.คท.
CC064763     yes 74
 • สน.คท.
 • 22/03/2561
สน.คท.
CC064762     yes 89
 • กม.
 • 19/03/2561
กม.
CC064761     yes 53
 • กม.
 • 19/03/2561
กม.
CC064760     yes 31
 • กพส.
 • 21/03/2561
กพส.
CC064759     yes 159
 • สน.คท.
 • 19/03/2561
สน.คท.
CC064758     yes 73
 • สน.บถ.
 • 20/03/2561
สน.บถ.
CC064757     yes 70
 • กม.
 • 19/03/2561
กม.
CC064756     yes 102
 • กพส.
 • 21/03/2561
กพส.
first previous ข้อมูลที่ 1 - 50 จาก 53541 next last
 • 3,646,002
 • 115