สายตรง สถ.

การค้นหาคำถาม
1. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ปัจจุบัน"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในปัจจุบันหรือสำนัก/กองที่มีการเปลี่ยนชื่อได้
2. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ยกเลิก"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในอดีตที่มีการยกเลิกได้
                              ปิด

คำตอบในสายตรง สถ. เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถามเท่านั้น การนำไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของผู้ถามที่จะต้องตรวจ สอบกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานการณ์ที่ผู้ถามแจ้งได้

สถานะหน่วยงาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
หน่วยงาน :
เรียงตาม :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้งาน :  ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่
*** กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียน
สถานะผู้ใช้งาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
รหัส หัวข้อ คำตอบ อ่าน ตอบโดย หน่วยงาน
CC061152     no 5 กยผ.
CC061151     no 3 สน.คท.
CC061150     no 3 สน.คท.
CC061149     no 6 สน.บถ.
CC061148     no 4 สน.คท.
CC061147     no 10 สน.คท.
CC061146     yes 23
 • สน.คท.
 • 28/02/2560
สน.คท.
CC061145     no 9 สน.คท.
CC061144     yes 26
 • สน.บถ.
 • 28/02/2560
สน.บถ.
CC061143     yes 21
 • สน.บถ.
 • 28/02/2560
สน.บถ.
CC061142     yes 16
 • สน.บถ.
 • 28/02/2560
สน.บถ.
CC061141     yes 23
 • สน.บถ.
 • 28/02/2560
สน.บถ.
CC061140     no 17 สน.คท.
CC061139     yes 48
 • สน.คท.
 • 28/02/2560
สน.คท.
CC061138     no 29 กพส.
CC061137     yes 54
 • กม.
 • 28/02/2560
กม.
CC061136     yes 51
 • สน.คท.
 • 28/02/2560
สน.คท.
CC061135     yes 59
 • สน.คท.
 • 27/02/2560
สน.คท.
CC061134     yes 66
 • กยผ.
 • 24/02/2560
กยผ.
CC061133     yes 94
 • สน.บถ.
 • 27/02/2560
สน.บถ.
CC061132     yes 88
 • สน.บถ.
 • 27/02/2560
สน.บถ.
CC061131     yes 36
 • กม.
 • 28/02/2560
กม.
CC061128     yes 86
 • สน.คท.
 • 24/02/2560
สน.คท.
CC061127     yes 35
 • สน.คท.
 • 24/02/2560
สน.คท.
CC061120     yes 94
 • สน.คท.
 • 24/02/2560
สน.คท.
CC061119     yes 101
 • กม.
 • 24/02/2560
กม.
CC061118     yes 62
 • สน.บถ.
 • 24/02/2560
สน.บถ.
CC061117     yes 46
 • สน.บถ.
 • 24/02/2560
สน.บถ.
CC061116     no 49 สน.คท.
CC061115     yes 114
 • กม.
 • 24/02/2560
สน.บถ.
CC061114     no 43 กพส.
CC061113     yes 59
 • สน.บถ.
 • 24/02/2560
สน.บถ.
CC061112     yes 44
 • สน.บถ.
 • 24/02/2560
สน.บถ.
CC061111     yes 70
 • สน.คท.
 • 24/02/2560
สน.คท.
CC061110     yes 38
 • สน.คท.
 • 24/02/2560
สน.คท.
CC061109     yes 54
 • กม.
 • 24/02/2560
กม.
CC061108     no 26 กศ.
CC061107     yes 64
 • สน.คท.
 • 24/02/2560
สน.คท.
CC061106     yes 27
 • กศ.
 • 28/02/2560
กศ.
CC061105     yes 60
 • สน.คท.
 • 24/02/2560
สน.คท.
CC061104     yes 67
 • สน.บถ.
 • 24/02/2560
สน.บถ.
CC061103     yes 54
 • สน.บถ.
 • 28/02/2560
สน.บถ.
CC061102     yes 88
 • สน.คท.
 • 24/02/2560
สน.คท.
CC061101     yes 102
 • สน.บถ.
 • 24/02/2560
สน.บถ.
CC061100     yes 53
 • สน.บถ.
 • 24/02/2560
สน.บถ.
CC061099     yes 49
 • สน.บถ.
 • 24/02/2560
สน.บถ.
CC061098     yes 71
 • สน.คท.
 • 23/02/2560
สน.คท.
CC061097     no 35 สน.คท.
CC061096     yes 104
 • สน.คท.
 • 23/02/2560
สน.คท.
CC061095     yes 44
 • สน.คท.
 • 24/02/2560
สน.คท.
first previous ข้อมูลที่ 1 - 50 จาก 50339 next last
 • 3,444,967
 • 476