สายตรง สถ.

การค้นหาคำถาม
1. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ปัจจุบัน"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในปัจจุบันหรือสำนัก/กองที่มีการเปลี่ยนชื่อได้
2. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ยกเลิก"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในอดีตที่มีการยกเลิกได้
                              ปิด

คำตอบในสายตรง สถ. เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถามเท่านั้น การนำไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของผู้ถามที่จะต้องตรวจ สอบกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานการณ์ที่ผู้ถามแจ้งได้

สถานะหน่วยงาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
หน่วยงาน :
เรียงตาม :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้งาน :  ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่
*** กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียน
สถานะผู้ใช้งาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
รหัส หัวข้อ คำตอบ อ่าน ตอบโดย หน่วยงาน
CC065273     no 8 สน.คท.
CC065272     no 11 สน.คท.
CC065271     yes 17
 • กม.
 • 25/05/2561
กม.
CC065270     no 15 กจ.
CC065269     yes 48
 • สน.คท.
 • 25/05/2561
สน.คท.
CC065268     no 21 กพส.
CC065267     no 10 สน.บถ.
CC065266     no 10 สน.คท.
CC065265     no 27 กม.
CC065264     no 28 สน.คท.
CC065263     yes 46
 • กค.
 • 24/05/2561
กค.
CC065262     yes 38
 • สน.คท.
 • 24/05/2561
สน.คท.
CC065261     no 31 สน.บถ.
CC065260     yes 46
 • สน.บถ.
 • 25/05/2561
สน.บถ.
CC065259     yes 29
 • สน.บถ.
 • 25/05/2561
สน.บถ.
CC065258     no 39 สน.บถ.
CC065257     no 20 สน.บถ.
CC065256     yes 46
 • กพส.
 • 24/05/2561
กพส.
CC065255     yes 39
 • กม.
 • 25/05/2561
กม.
CC065254     yes 50
 • กม.
 • 25/05/2561
กม.
CC065253     no 23 สน.คท.
CC065252     yes 34
 • กศ.
 • 24/05/2561
กศ.
CC065251     no 39 สน.บถ.
CC065250     yes 78
 • กค.
 • 24/05/2561
กค.
CC065249     yes 77
 • กม.
 • 24/05/2561
กม.
CC065248     no 60 สน.คท.
CC065247     no 45 สน.บถ.
CC065246     yes 55
 • สน.คท.
 • 23/05/2561
สน.คท.
CC065245     yes 98
 • สน.คท.
 • 24/05/2561
สน.คท.
CC065244    
 • การลา
 • ถามโดย จาริณีแสนยาพันธุ์ [ วันที่ 23/05/2561 ]
yes 59
 • สน.บถ.
 • 24/05/2561
สน.บถ.
CC065242     yes 131
 • สน.คท.
 • 23/05/2561
สน.คท.
CC065241     yes 85
 • สน.คท.
 • 23/05/2561
สน.คท.
CC065240     no 45 สน.บถ.
CC065239     yes 80
 • สน.คท.
 • 23/05/2561
สน.คท.
CC065238     yes 113
 • สน.คท.
 • 23/05/2561
สน.คท.
CC065237     yes 52
 • สน.คท.
 • 23/05/2561
สน.คท.
CC065236     yes 39
 • สน.คท.
 • 23/05/2561
สน.คท.
CC065235     yes 79
 • สน.คท.
 • 23/05/2561
สน.คท.
CC065234     yes 68
 • สน.คท.
 • 23/05/2561
สน.คท.
CC065233     no 50 สน.บถ.
CC065232     yes 105
 • สน.คท.
 • 23/05/2561
สน.คท.
CC065231     yes 96
 • สน.คท.
 • 23/05/2561
สน.คท.
CC065230     yes 112
 • สน.คท.
 • 22/05/2561
สน.คท.
CC065229     yes 134
 • กค.
 • 21/05/2561
กค.
CC065228     no 39 สน.บถ.
CC065227     yes 66
 • กพส.
 • 24/05/2561
กพส.
CC065226     yes 134
 • สน.คท.
 • 21/05/2561
สน.คท.
CC065225     yes 107
 • สน.คท.
 • 22/05/2561
สน.คท.
CC065224     yes 154
 • กพส.
 • 22/05/2561
กพส.
CC065223     yes 75
 • กศ.
 • 23/05/2561
กศ.
first previous ข้อมูลที่ 1 - 50 จาก 53944 next last
 • 3,678,482
 • 52