สายตรง สถ.

คำตอบในสายตรง สถ. เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถามเท่านั้น การนำไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของผู้ถามที่จะต้องตรวจ สอบกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานการณ์ที่ผู้ถามแจ้งได้

หน่วยงาน : เรียงตาม :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้งาน :  ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่
*** กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียน
ชื่อผู้ใช้งาน : รหัสผ่าน :
รหัส หัวข้อ คำตอบ อ่าน ตอบโดย หน่วยงาน
pin CC045503     yes 18325
 • สน.สส.
 • 11/04/2556
สน.สส.
pin CC040862     yes 20710
 • กค.
 • 18/04/2555
กค.
pin CC039929     yes 24587
 • ตบ.
 • 06/02/2555
ตบ.
pin CC039912     yes 12361
 • สน.กร.
 • 06/02/2555
สน.กม.
pin CC035345     yes 43866
 • สน.บค.
 • 04/03/2554
สน.บถ.
pin CC035338     yes 44372
 • สน.คท.
 • 01/03/2554
สน.คท.
pin CC035286     yes 47291
 • สบม. สน.บค.
 • 11/08/2554
สน.บถ.
CC054257     no 5 สน.กม.
CC054256    
 • มอก.
 • ถามโดย กัญญารัตน์ใจกว้าง [ วันที่ 31/03/2558 ]
no 12 สน.คท.
CC054255     no 22 สน.คท.
CC054254     no 13 สน.คท.
CC054253     no 9 สน.คท.
CC054252    
 • สอบราคา
 • ถามโดย อริศราอ่อนน้อม [ วันที่ 31/03/2558 ]
no 8 สน.กม.
CC054251     no 10 สน.คท.
CC054250     no 17 สน.บถ.
CC054248     no 14 สน.คท.
CC054247    
 • ครุภัณฑ์
 • ถามโดย นายอนุสรณ์บุญเรือง [ วันที่ 31/03/2558 ]
yes 61
 • สน.คท.
 • 31/03/2558
สน.คท.
CC054246     no 18 สน.คท.
CC054245     no 19 สน.คท.
CC054244    
 • ระบบบัญชี
 • ถามโดย นางศุลีพรเซ็นยวนิช [ วันที่ 30/03/2558 ]
yes 48
 • ตบ.
 • 31/03/2558
ตบ.
CC054243     no 21 สน.คท.
CC054242     yes 61
 • สน.คท.
 • 31/03/2558
สน.คท.
CC054241     yes 56
 • สน.สส.
 • 31/03/2558
สน.สส.
CC054240     yes 75
 • สน.คท.
 • 31/03/2558
สน.คท.
CC054239     yes 91
 • สน.พส.
 • 30/03/2558
สน.พส.
CC054238     yes 77
 • สน.กม.
 • 30/03/2558
สน.กม.
CC054237     yes 38
 • สน.คท.
 • 31/03/2558
สน.คท.
CC054236     no 33 สน.บถ.
CC054235     no 28 สน.บถ.
CC054229     yes 31
 • สน.คท.
 • 31/03/2558
สน.คท.
CC054228     no 29 สน.คท.
CC054227    
 • การจ้าง
 • ถามโดย วันวิสาข์ พวงมาลัย [ วันที่ 27/03/2558 ]
no 37 สน.คท.
CC054226     yes 64
 • สน.คท.
 • 31/03/2558
สน.คท.
CC054225     yes 72
 • สน.กม.
 • 30/03/2558
สน.กม.
CC054224     yes 51
 • สน.คท.
 • 31/03/2558
สน.คท.
CC054223     no 35 สน.คท.
CC054222     no 26 สน.คท.
CC054221     yes 68
 • สน.คท.
 • 31/03/2558
สน.คท.
CC054220     yes 87
 • สน.กม.
 • 27/03/2558
สน.กม.
CC054219     no 45 สน.คท.
CC054218     yes 50
 • สน.คท.
 • 31/03/2558
สน.คท.
CC054217     no 20 สถ.
CC054216     no 51 สน.คท.
CC054215     yes 83
 • สน.คท.
 • 26/03/2558
สน.คท.
CC054214     yes 52
 • สน.คท.
 • 26/03/2558
สน.คท.
CC054213     yes 114
 • สน.กม.
 • 26/03/2558
สน.กม.
CC054212     yes 91
 • สน.คท.
 • 26/03/2558
สน.คท.
CC054211     yes 138
 • สน.คท.
 • 26/03/2558
สน.คท.
CC054210     yes 93
 • กค.
 • 27/03/2558
กค.
CC054209     yes 85
 • สน.พส.
 • 26/03/2558
สน.พส.
first previous ข้อมูลที่ 1 - 50 จาก 44656 next last