สายตรง สถ.

การค้นหาคำถาม
1. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ปัจจุบัน"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในปัจจุบันหรือสำนัก/กองที่มีการเปลี่ยนชื่อได้
2. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ยกเลิก"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในอดีตที่มีการยกเลิกได้
                              ปิด

คำตอบในสายตรง สถ. เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถามเท่านั้น การนำไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของผู้ถามที่จะต้องตรวจ สอบกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานการณ์ที่ผู้ถามแจ้งได้

สถานะหน่วยงาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
หน่วยงาน :
เรียงตาม :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้งาน :  ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่
*** กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียน
สถานะผู้ใช้งาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
รหัส หัวข้อ คำตอบ อ่าน ตอบโดย หน่วยงาน
CC062828     no 7 สบ.พถ.
CC062827     no 14 สน.บถ.
CC062826     no 4 สน.คท.
CC062825     no 7 สน.คท.
CC062824     no 7 สน.คท.
CC062823     no 10 สน.คท.
CC062822     no 22 กพส.
CC062821     yes 55
 • สน.บถ.
 • 18/08/2560
สน.บถ.
CC062820     no 15 สน.บถ.
CC062819     no 11 สน.บถ.
CC062818     no 16 กพส.
CC062817     no 26 สน.คท.
CC062816     yes 21
 • สน.คท.
 • 18/08/2560
สน.คท.
CC062815     yes 14
 • สน.คท.
 • 18/08/2560
สน.คท.
CC062814     no 9 กศ.
CC062813     yes 16
 • สน.คท.
 • 18/08/2560
สน.คท.
CC062812     yes 19
 • สน.คท.
 • 18/08/2560
สน.คท.
CC062811     no 22 สน.บถ.
CC062810     yes 49
 • สน.บถ.
 • 18/08/2560
สน.บถ.
CC062809     yes 45
 • สน.คท.
 • 18/08/2560
สน.คท.
CC062808     no 17 สน.คท.
CC062807     yes 25
 • ศส.
 • 18/08/2560
ศส.
CC062805     no 13 สน.บถ.
CC062804     yes 31
 • สน.คท.
 • 18/08/2560
สน.คท.
CC062803     yes 39
 • สน.คท.
 • 18/08/2560
สน.คท.
CC062802     no 17 สน.บถ.
CC062801     yes 40
 • สน.คท.
 • 18/08/2560
สน.คท.
CC062800     no 27 สน.บถ.
CC062799     no 35 สน.บถ.
CC062798     yes 31
 • กม.
 • 18/08/2560
กม.
CC062797     yes 33
 • กม.
 • 18/08/2560
กม.
CC062796     yes 44
 • สน.คท.
 • 17/08/2560
สน.คท.
CC062795     yes 32
 • สน.คท.
 • 17/08/2560
สน.คท.
CC062794     yes 25
 • สน.คท.
 • 18/08/2560
สน.คท.
CC062793     no 20 สน.บถ.
CC062792     no 27 สน.บถ.
CC062791     no 33 สน.บถ.
CC062790     yes 105
 • สน.บถ.
 • 18/08/2560
สน.บถ.
CC062789     yes 55
 • สน.คท.
 • 17/08/2560
สน.คท.
CC062788     yes 58
 • สน.บถ.
 • 17/08/2560
สน.บถ.
CC062787     yes 36
 • สน.บถ.
 • 17/08/2560
สน.บถ.
CC062786     yes 66
 • สน.บถ.
 • 17/08/2560
สน.บถ.
CC062785     yes 20
 • สน.คท.
 • 17/08/2560
สน.คท.
CC062784     yes 32
 • สน.คท.
 • 17/08/2560
สน.คท.
CC062783     yes 23
 • สน.คท.
 • 17/08/2560
สน.คท.
CC062782     yes 56
 • สน.คท.
 • 17/08/2560
สน.คท.
CC062781     no 20 กม.
CC062780     yes 57
 • สน.บถ.
 • 17/08/2560
สน.บถ.
CC062779     no 24 ตบ.
CC062778     yes 15
 • กม.
 • 18/08/2560
กม.
first previous ข้อมูลที่ 1 - 50 จาก 51872 next last
 • 3,522,467
 • 81