สายตรง สถ.

การค้นหาคำถาม
1. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ปัจจุบัน"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในปัจจุบันหรือสำนัก/กองที่มีการเปลี่ยนชื่อได้
2. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ยกเลิก"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในอดีตที่มีการยกเลิกได้
                              ปิด

คำตอบในสายตรง สถ. เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถามเท่านั้น การนำไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของผู้ถามที่จะต้องตรวจ สอบกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานการณ์ที่ผู้ถามแจ้งได้

สถานะหน่วยงาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
หน่วยงาน :
เรียงตาม :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้งาน :  ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่
*** กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียน
สถานะผู้ใช้งาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
รหัส หัวข้อ คำตอบ อ่าน ตอบโดย หน่วยงาน
CC063986     no 0 สน.คท.
CC063985     no 2 สน.คท.
CC063984     no 3 กม.
CC063983     no 8 สน.คท.
CC063982     yes 13
 • สน.คท.
 • 15/12/2560
สน.คท.
CC063977     no 10 สน.คท.
CC063976     yes 20
 • กค.
 • 15/12/2560
กค.
CC063975     no 17 สน.บถ.
CC063974     yes 15
 • สน.คท.
 • 15/12/2560
สน.คท.
CC063973     yes 41
 • สน.บถ.
 • 15/12/2560
สน.บถ.
CC063972     yes 15
 • สน.คท.
 • 15/12/2560
สน.คท.
CC063971     yes 65
 • ตบ.
 • 14/12/2560
ตบ.
CC063970     yes 36
 • สน.บถ.
 • 15/12/2560
สน.บถ.
CC063969     no 12 สน.คท.
CC063968     no 19 กค.
CC063967     no 12 สน.คท.
CC063966     yes 16
 • ศส.
 • 15/12/2560
ศส.
CC063965     yes 19
 • ศส.
 • 15/12/2560
ศส.
CC063964     no 7 สน.บถ.
CC063963     yes 38
 • สน.บถ.
 • 15/12/2560
สน.บถ.
CC063962     yes 21
 • สน.คท.
 • 15/12/2560
สน.คท.
CC063961     yes 30
 • สน.บถ.
 • 15/12/2560
สน.บถ.
CC063960     yes 19
 • สน.คท.
 • 15/12/2560
สน.คท.
CC063959     yes 48
 • กพส.
 • 14/12/2560
กพส.
CC063958     yes 29
 • สน.คท.
 • 15/12/2560
สน.คท.
CC063946     no 14 สน.บถ.
CC063945     yes 78
 • กม.
 • 13/12/2560
กม.
CC063944     yes 46
 • กพส.
 • 14/12/2560
กพส.
CC063943     yes 106
 • กม.
 • 13/12/2560
กม.
CC063942     yes 74
 • สน.คท.
 • 13/12/2560
สน.คท.
CC063941     yes 30
 • สน.คท.
 • 15/12/2560
สน.คท.
CC063940     yes 51
 • กพส.
 • 14/12/2560
กพส.
CC063939     yes 105
 • สน.คท.
 • 13/12/2560
สน.คท.
CC063938     yes 59
 • สน.คท.
 • 13/12/2560
สน.คท.
CC063937     yes 59
 • กค.
 • 13/12/2560
กค.
CC063936     yes 91
 • สน.คท.
 • 13/12/2560
สน.คท.
CC063935     yes 66
 • กม.
 • 13/12/2560
กม.
CC063934     yes 68
 • ตบ.
 • 13/12/2560
ตบ.
CC063933     yes 79
 • กศ.
 • 13/12/2560
กศ.
CC063932     yes 41
 • ตบ.
 • 13/12/2560
ตบ.
CC063931     yes 51
 • กม.
 • 13/12/2560
กม.
CC063930     yes 67
 • สน.คท.
 • 13/12/2560
สน.คท.
CC063929     yes 66
 • กพส.
 • 14/12/2560
กพส.
CC063928     yes 87
 • สน.คท.
 • 13/12/2560
สน.คท.
CC063927     yes 45
 • สน.คท.
 • 13/12/2560
สน.คท.
CC063926    
 • กรณีคลอด
 • ถามโดย ตูวันซัลตีหมุนหนิ [ วันที่ 12/12/2560 ]
no 29 สน.บถ.
CC063925     yes 62
 • กพส.
 • 13/12/2560
กพส.
CC063924     yes 47
 • สน.คท.
 • 13/12/2560
สน.คท.
CC063923     yes 45
 • กศ.
 • 13/12/2560
กศ.
CC063922     no 41 สน.บถ.
first previous ข้อมูลที่ 1 - 50 จาก 52852 next last
 • 3,596,677
 • 334