สายตรง สถ.

การค้นหาคำถาม
1. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ปัจจุบัน"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในปัจจุบันหรือสำนัก/กองที่มีการเปลี่ยนชื่อได้
2. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ยกเลิก"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในอดีตที่มีการยกเลิกได้
                              ปิด

คำตอบในสายตรง สถ. เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถามเท่านั้น การนำไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของผู้ถามที่จะต้องตรวจ สอบกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานการณ์ที่ผู้ถามแจ้งได้

สถานะหน่วยงาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
หน่วยงาน :
เรียงตาม :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้งาน :  ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่
*** กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียน
สถานะผู้ใช้งาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
รหัส หัวข้อ คำตอบ อ่าน ตอบโดย หน่วยงาน
CC060346     yes 82
 • กพส.
 • 10/12/2559
กพส.
CC060345     yes 106
 • สน.คท.
 • 02/12/2559
สน.คท.
CC060344     yes 116
 • สน.คท.
 • 06/12/2559
สน.คท.
CC060343     yes 160
 • สน.บถ.
 • 02/12/2559
สน.บถ.
CC060342     yes 126
 • กม.
 • 02/12/2559
กม.
CC060341     yes 62
 • สน.บถ.
 • 07/12/2559
สน.บถ.
CC060340     yes 101
 • สน.คท.
 • 06/12/2559
สน.คท.
CC060339     yes 62
 • สน.คท.
 • 07/12/2559
สน.คท.
CC060338     yes 118
 • สน.คท.
 • 06/12/2559
สน.คท.
CC060337     yes 94
 • สน.บถ.
 • 06/12/2559
สน.บถ.
CC060336     yes 176
 • สน.คท.
 • 01/12/2559
สน.คท.
CC060335     yes 81
 • สน.คท.
 • 02/12/2559
สน.คท.
CC060334     yes 94
 • สน.บถ.
 • 02/12/2559
สน.บถ.
CC060333     yes 80
 • กม.
 • 01/12/2559
กม.
CC060332     yes 71
 • สน.คท.
 • 07/12/2559
สน.คท.
CC060331     yes 96
 • กม.
 • 01/12/2559
กม.
CC060330     yes 122
 • สน.คท.
 • 02/12/2559
สน.คท.
CC060329     yes 61
 • สน.คท.
 • 02/12/2559
สน.คท.
CC060328     yes 86
 • สน.บถ.
 • 06/12/2559
สน.บถ.
CC060327     yes 154
 • สน.คท.
 • 02/12/2559
สน.คท.
first previous ข้อมูลที่ 341 - 360 จาก 50001 next last
 • 3,428,150
 • 21