สายตรง สถ.

การค้นหาคำถาม
1. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ปัจจุบัน"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในปัจจุบันหรือสำนัก/กองที่มีการเปลี่ยนชื่อได้
2. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ยกเลิก"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในอดีตที่มีการยกเลิกได้
                              ปิด

คำตอบในสายตรง สถ. เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถามเท่านั้น การนำไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของผู้ถามที่จะต้องตรวจ สอบกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานการณ์ที่ผู้ถามแจ้งได้

สถานะหน่วยงาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
หน่วยงาน :
เรียงตาม :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้งาน :  ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่
*** กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียน
สถานะผู้ใช้งาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
รหัส หัวข้อ คำตอบ อ่าน ตอบโดย หน่วยงาน
CC061865     yes 167
 • สน.คท.
 • 18/05/2560
สน.คท.
CC061864     yes 137
 • สน.คท.
 • 18/05/2560
สน.คท.
CC061863     yes 223
 • สน.คท.
 • 18/05/2560
สน.คท.
CC061862     yes 61
 • กศ.
 • 26/05/2560
กศ.
CC061861     yes 36
 • กศ.
 • 26/05/2560
กศ.
CC061860     yes 33
 • กศ.
 • 26/05/2560
กศ.
CC061859     yes 90
 • สน.คท.
 • 18/05/2560
สน.คท.
CC061858     yes 26
 • กศ.
 • 26/05/2560
กศ.
CC061857     yes 154
 • สน.คท.
 • 18/05/2560
สน.คท.
CC061856     yes 44
 • กศ.
 • 26/05/2560
กศ.
CC061855     yes 86
 • สน.คท.
 • 18/05/2560
สน.คท.
CC061854     yes 137
 • สน.คท.
 • 18/05/2560
สน.คท.
CC061853    
 • คนพิการ
 • ถามโดย เอมอรบัวศรีแก้ว [ วันที่ 18/05/2560 ]
yes 98
 • กพส.
 • 23/05/2560
กพส.
CC061852     yes 105
 • สน.คท.
 • 18/05/2560
สน.คท.
CC061851     yes 131
 • กค.
 • 18/05/2560
กค.
CC061850     yes 86
 • ตบ.
 • 18/05/2560
ตบ.
CC061849     yes 101
 • สน.บถ.
 • 22/05/2560
สน.บถ.
CC061848     yes 79
 • กม.
 • 18/05/2560
กม.
CC061847     yes 104
 • กพส.
 • 25/05/2560
กพส.
CC061846     yes 135
 • สน.คท.
 • 17/05/2560
สน.คท.
first previous ข้อมูลที่ 341 - 360 จาก 51283 next last
 • 3,495,097
 • 133