สายตรง สถ.

การค้นหาคำถาม
1. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ปัจจุบัน"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในปัจจุบันหรือสำนัก/กองที่มีการเปลี่ยนชื่อได้
2. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ยกเลิก"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในอดีตที่มีการยกเลิกได้
                              ปิด

คำตอบในสายตรง สถ. เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถามเท่านั้น การนำไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของผู้ถามที่จะต้องตรวจ สอบกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานการณ์ที่ผู้ถามแจ้งได้

สถานะหน่วยงาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
หน่วยงาน :
เรียงตาม :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้งาน :  ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่
*** กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียน
สถานะผู้ใช้งาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
รหัส หัวข้อ คำตอบ อ่าน ตอบโดย หน่วยงาน
CC059539     yes 95
 • สน.คท.
 • 13/09/2559
สน.คท.
CC059538     yes 58
 • กปต.
 • 19/10/2559
กปต.
CC059537     yes 157
 • สน.คท.
 • 13/09/2559
สน.คท.
CC059536     yes 192
 • กค.
 • 13/09/2559
กค.
CC059535     yes 134
 • กม.
 • 13/09/2559
กม.
CC059534     yes 80
 • กม.
 • 13/09/2559
กม.
CC059533     yes 96
 • สน.คท.
 • 13/09/2559
สน.คท.
CC059532     yes 97
 • กศ.
 • 13/09/2559
กศ.
CC059531     yes 96
 • สน.บถ.
 • 13/09/2559
สน.บถ.
CC059530     yes 61
 • สน.บถ.
 • 13/09/2559
สน.บถ.
CC059529     yes 120
 • สน.บถ.
 • 14/09/2559
สน.บถ.
CC059528     yes 91
 • สน.คท.
 • 13/09/2559
สน.คท.
CC059527     yes 92
 • สน.คท.
 • 12/09/2559
สน.คท.
CC059526     yes 84
 • สน.บถ.
 • 14/09/2559
สน.บถ.
CC059525     yes 108
 • สน.คท.
 • 13/09/2559
สน.คท.
CC059524     yes 58
 • สน.คท.
 • 13/09/2559
สน.คท.
CC059523     yes 161
 • สน.คท.
 • 13/09/2559
สน.คท.
CC059522     yes 110
 • กม.
 • 12/09/2559
กม.
CC059520     yes 142
 • สน.คท.
 • 13/09/2559
สน.คท.
CC059519     yes 192
 • สน.บถ.
 • 12/09/2559
สน.บถ.
first previous ข้อมูลที่ 341 - 360 จาก 49298 next last
 • 3,387,797
 • 16