สายตรง สถ.

การค้นหาคำถาม
1. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ปัจจุบัน"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในปัจจุบันหรือสำนัก/กองที่มีการเปลี่ยนชื่อได้
2. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ยกเลิก"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในอดีตที่มีการยกเลิกได้
                              ปิด

คำตอบในสายตรง สถ. เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถามเท่านั้น การนำไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของผู้ถามที่จะต้องตรวจ สอบกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานการณ์ที่ผู้ถามแจ้งได้

สถานะหน่วยงาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
หน่วยงาน :
เรียงตาม :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้งาน :  ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่
*** กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียน
สถานะผู้ใช้งาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
รหัส หัวข้อ คำตอบ อ่าน ตอบโดย หน่วยงาน
CC063574     yes 105
 • กค.
 • 08/11/2560
กค.
CC063573     yes 197
 • สน.คท.
 • 08/11/2560
สน.คท.
CC063572     yes 180
 • สน.บถ.
 • 14/11/2560
สน.บถ.
CC063571     yes 141
 • สน.คท.
 • 10/11/2560
สน.คท.
CC063570     yes 144
 • กม.
 • 07/11/2560
กม.
CC063569     yes 87
 • สน.บถ.
 • 14/11/2560
สน.บถ.
CC063568     yes 122
 • สน.คท.
 • 08/11/2560
สน.คท.
CC063567     yes 184
 • กม.
 • 07/11/2560
กม.
CC063566     yes 202
 • สน.บถ.
 • 07/11/2560
สน.บถ.
CC063565     yes 70
 • ศส.
 • 07/11/2560
ศส.
CC063564     yes 74
 • สน.คท.
 • 13/11/2560
สน.คท.
CC063558     yes 178
 • สน.คท.
 • 06/11/2560
สน.คท.
CC063557     yes 181
 • สน.บถ.
 • 14/11/2560
สน.บถ.
CC063556     yes 274
 • สน.บถ.
 • 06/11/2560
สน.บถ.
CC063555     yes 70
 • สน.คท.
 • 10/11/2560
สน.คท.
CC063554     yes 129
 • สน.บถ.
 • 06/11/2560
สน.บถ.
CC063553     yes 100
 • สน.คท.
 • 13/11/2560
สน.คท.
CC063552     yes 116
 • สน.คท.
 • 08/11/2560
สน.คท.
CC063551     yes 80
 • สน.คท.
 • 13/11/2560
สน.คท.
CC063550     yes 117
 • กม.
 • 06/11/2560
กม.
first previous ข้อมูลที่ 341 - 360 จาก 52856 next last
 • 3,596,933
 • 10