สายตรง สถ.

การค้นหาคำถาม
1. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ปัจจุบัน"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในปัจจุบันหรือสำนัก/กองที่มีการเปลี่ยนชื่อได้
2. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ยกเลิก"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในอดีตที่มีการยกเลิกได้
                              ปิด

คำตอบในสายตรง สถ. เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถามเท่านั้น การนำไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของผู้ถามที่จะต้องตรวจ สอบกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานการณ์ที่ผู้ถามแจ้งได้

สถานะหน่วยงาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
หน่วยงาน :
เรียงตาม :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้งาน :  ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่
*** กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียน
สถานะผู้ใช้งาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
รหัส หัวข้อ คำตอบ อ่าน ตอบโดย หน่วยงาน
CC062462     yes 96
 • สน.บถ.
 • 20/07/2560
สน.บถ.
CC062461     yes 105
 • สน.บถ.
 • 19/07/2560
สน.บถ.
CC062460     yes 81
 • สน.คท.
 • 19/07/2560
สน.คท.
CC062459     yes 81
 • กพส.
 • 18/07/2560
กพส.
CC062458     yes 191
 • สน.คท.
 • 19/07/2560
สน.คท.
CC062457     yes 85
 • สน.คท.
 • 19/07/2560
สน.คท.
CC062456     yes 105
 • สน.คท.
 • 19/07/2560
สน.คท.
CC062455     yes 57
 • สน.คท.
 • 19/07/2560
สน.คท.
CC062454     yes 90
 • สน.บถ.
 • 20/07/2560
สน.บถ.
CC062453     yes 161
 • กค.
 • 18/07/2560
กค.
CC062452     yes 101
 • สน.คท.
 • 19/07/2560
สน.คท.
CC062451     yes 132
 • กค.
 • 18/07/2560
กค.
CC062450     yes 119
 • สน.คท.
 • 19/07/2560
สน.คท.
CC062449     yes 145
 • กค.
 • 18/07/2560
กค.
CC062448     yes 154
 • สน.คท.
 • 18/07/2560
สน.คท.
CC062447     yes 128
 • กค.
 • 18/07/2560
กค.
CC062446     yes 122
 • สน.คท.
 • 19/07/2560
สน.คท.
CC062445     yes 81
 • กม.
 • 19/07/2560
กม.
CC062444     yes 84
 • สน.บถ.
 • 19/07/2560
สน.บถ.
CC062443     yes 104
 • กพส.
 • 18/07/2560
กพส.
first previous ข้อมูลที่ 341 - 360 จาก 51862 next last
 • 3,522,016
 • 423