ข่าวผู้บริหารอสถ. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำกัด
 


นายวีระยุทธ เอี่ยมอำภา อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำกัด ประจำปี 2555 เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ