ข่าวผู้บริหารนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2565
 


วันนี้ (6 มกราคม 2565) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม กปต. นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ ในการนี้ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม

จำนวนผู้เข้าชม 243