ข่าวผู้บริหารนายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา
 


วันนี้ (22 มิ.ย. 2563) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ (สว.) หมายเลข 410 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) นายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย นายชรินทร์ สัจจามั่น ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายการคลังและพัฒนารายได้ และคณะ ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

จำนวนผู้เข้าชม 771