ข่าวผู้บริหารพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับนายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ในโอกาสเข้าหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการจัดทำแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาภาวะภัยแล้งและอุทกภัย
 


วันนี้ (19 มิ.ย. 2563) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย - พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับนายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ในโอกาสเข้าหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการจัดทำแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาภาวะภัยแล้งและอุทกภัย การแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ โดยมี นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และการประปาส่วนภูมิภาค ร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น.

จำนวนผู้เข้าชม 466