ข่าวผู้บริหารนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อสถ. เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานราชการบรรจุใหม่ สถ. และโครงการพัฒนาบุคลากร สถ. ในการปฏิบัติราชการบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (รุ่นที่ ๗) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 


เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานราชการบรรจุใหม่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และโครงการพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการปฏิบัติราชการบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (รุ่นที่ ๗) พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการและพนักงานราชการบรรจุใหม่ ณ โรงแรม บียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

จำนวนผู้เข้าชม 2179