ข่าวผู้บริหารพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มท. นายนิพนธ์ บุญญามณี และนายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มท. เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
 


เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๔๕ น. พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงมหาดไทย (พระชัยมงคล พระกาฬไชยศรี และ พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ) เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ในการนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสันติธร ยิ้มละมัย นายทวี เสริมภักดีกุล นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมด้วย ณ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

จำนวนผู้เข้าชม 449