ข่าวผู้บริหารนายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมเป็นประธานในงานแถลงข่าวคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก
 


เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวิจารณ์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอภิจิณ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมเป็นประธานในงานแถลงข่าวคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและแสดงความยินดีกับการขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคมเพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน (PPP Plastic) ปี ๒ ของภาคีเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน บริษัทเอกชนและองค์กรต่างๆ ๑๘ องค์กร ที่ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์โครงการ PPP Plastic ณ ห้องแซฟไฟร์ ๒๐๐ ชั้น ๒ อาคารอิมแพคฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

จำนวนผู้เข้าชม 175