ข่าวผู้บริหารนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลสตรีนานาชาติ ทัวร์ ออฟ ตราด ๒๐๑๙
 


เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลสตรีนานาชาติ ทัวร์ ออฟ ตราด ๒๐๑๙ รายการ The 60th Anniversary Thai cycling Association Tour of Trat 2019 โดยมี พลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจักรยานฯ นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหน้าส่วนราชการ บริษัทห้างร้านที่ให้การสนับสนุน เข้าร่วมงานแถลงข่าว ณ โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

จำนวนผู้เข้าชม 154