ข่าวผู้บริหารนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สัมภาษณ์ในรายการ (NBT มีคำตอบ) ประเด็นการจัดการขยะของท้องถิ่น
 


นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สัมภาษณ์ในรายการ (NBT มีคำตอบ) ประเด็นการจัดการขยะของท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT

จำนวนผู้เข้าชม 271