ข่าวผู้บริหารนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครบรอบปีที่ ๕๙
 


เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะประธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครบรอบปีที่ ๕๙ และถวายภัตตาหารเพล และจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป ร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยหลังจากเสร็จพิธี ได้ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ด้วย ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

จำนวนผู้เข้าชม 236