ข่าวผู้บริหารชาว สถ. พร้อมใจถวายพระพรชัยมงคล (พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว)
 


เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๑๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี ณ บริเวณหน้าอาคาร ๔ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จำนวนผู้เข้าชม 286