ข่าวผู้บริหารนายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะรองประธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 


วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒ นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะรองประธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๖-๘ เมษายน ๒๕๖๒ ณ บ้านปู รีสอร์ท จังหวัดตราด และได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการป้องปรามการทุจริตของสถานธนานุบาล และกำชับการตรวจของผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขตอย่างเคร่งครัด

จำนวนผู้เข้าชม 217