ข่าวผู้บริหารนายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้แทนกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
 


เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้แทนกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ให้เกียรติเปิดการประชุม และมี ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และนายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย แนะนำการใช้คู่มือมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ณ ห้องกรุงเทพ บอลล์รูม โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพฯ

จำนวนผู้เข้าชม 81