ข่าวผู้บริหารนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมงานเสวนาวิชาการ เรื่อง (๒๐ปี ปัญหาขยะประเทศไทยหมดไป ด้วยกลไกตลาดทุน)
 


เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมงานเสวนาวิชาการ เรื่อง (๒๐ ปี ปัญหาขยะประเทศไทยหมดไป ด้วยกลไกตลาดทุน) โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเปิดงาน และมี ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับ จากนั้นในเวลา ๑๔.๔๐ น. ได้เสวนาพิเศษร่วมกับนางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และนายวัฒนพงษ์ คุโรวาท รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงาน ซึ่งมีนายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ณ หอประชุม ศ.สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น ๗ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จำนวนผู้เข้าชม 186