ข่าวผู้บริหารนายจีน นิกสัน ผู้อำนวยการหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย เข้าพบนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อแสดงความขอบคุณที่ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนหน่วยสันติภาพฯ ในการดำเนินโครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (Youth in Development Project-YinD)
 


เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจีน นิกสัน ผู้อำนวยการหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย เข้าพบนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อแสดงความขอบคุณที่ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนหน่วยสันติภาพฯ ในการดำเนินโครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (Youth in Development Project-YinD) มาโดยตลอด ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จำนวนผู้เข้าชม 60