ข่าวผู้บริหารนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อสถ. พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้าน สถ. นายสันติธร ยิ้มละมัย นายทวี เสริมภักดีกุล ร.อสถ. และผู้บริหาร สถ. ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
 


เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสันติธร ยิ้มละมัย นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม จากนั้นในเวลา ๐๙.๐๐ น. ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้สดที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

จำนวนผู้เข้าชม 75