ข่าวผู้บริหารนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๖ รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (นครเชียงใหม่เกมส์)
 


เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๖ รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 (นครเชียงใหม่เกมส์) โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นางสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายชวัช วัฒธรรม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนเมืองพัทยา ผู้แทนกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หัวหน้าส่วนราชการ ครูผู้ฝึกสอน และนักกีฬา กว่า ๑๐,๐๐๐ คน เข้าร่วม ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

จำนวนผู้เข้าชม 65