ข่าวผู้บริหารนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมแสดงความยินดีต่อ รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๐ ปี สวนสุนันทา (Smart and Classic)
 


เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมแสดงความยินดีต่อ รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๐ ปี สวนสุนันทา (Smart and Classic) ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จากนั้นให้เกียรติบรรยายพิเศษ (การเมืองท้องถิ่นไทยสู่การเมืองโลก) ให้แก่นักศึกษาผู้เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ในหัวข้อการเมืองท้องถิ่นไทย กว่า ๕๐ คน เข้าฟังบรรยาย ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร ๓๑ ชั้น ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

จำนวนผู้เข้าชม 19