ข่าวผู้บริหารนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยนายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์การจัดการน้ำเสีย
 


เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยนายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์การจัดการน้ำเสีย โดยมีนายชัยเกียรติ ห่านสัมฤทธิ์ ประธานกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย เป็นผู้บรรยายสรุปผลงาน และมีผู้บริหาร พนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ให้การต้อนรับ ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำเสียประเทศไทย องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานใหญ่ ถ.วิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร

จำนวนผู้เข้าชม 15