ข่าวผู้บริหารนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะคณะกรรมการดำเนินการโครงการฯ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ ๓๔
 


เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ ๓๔ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ กันยายน-๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากดำริของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ โดยการสนับสนุนจากคณะกรรมการของมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ มูลนิธิรักเมืองไทย และมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กองทัพทุกเหล่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน นำเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวอุปถัมภ์และชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรม ทำให้เยาวชนได้รับประสบการณ์ตรง และมีความรู้ความเข้าใจบริบทของสังคมประเทศไทยมากยิ่งขึ้น จนนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัวอุปถัมภ์กับครอบครัวเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะคณะกรรมการดำเนินการโครงการฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติด้วย

จำนวนผู้เข้าชม 59