ข่าวผู้บริหารนายสันติธร ยิ้มละมัย และนายทวี เสริมภักดีกุล สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 


นายสันติธร ยิ้มละมัย และนายทวี เสริมภักดีกุล สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๑๕ น. ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จำนวนผู้เข้าชม 100