ข่าวผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครบ ๑๖ ปี
 


เมื่อวันพุธที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครบ ๑๖ ปี โดยกิจกรรมจะประกอบด้วยพิธีสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถวายภัตตาหารเพล และเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญชัยมงคลคาถาทั้งยังมีพิธีมอบโล่รางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล โครงการเฉลิมพระเกียรติ การประกวดวาดภาพความประทับใจแม่ของแผ่นดิน ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ และการเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ ท้องถิ่น จากอดีต สู่ปัจจุบัน และอนาคต

จำนวนผู้เข้าชม 47