ข่าวผู้บริหารนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกปฏิบัติการสร้างพื้นที่การเกษตรตามศาสตร์พระราชา เพื่อการพึ่งตนเอง และฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 


เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกิจกรรมการฝึกปฏิบัติการสร้างพื้นที่การเกษตรตามศาสตร์พระราชา เพื่อการพึ่งตนเอง และฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมบรรยายพิเศษ จิตอาสา เราทำความดีเพื่อสังคม ปลูกคนไปสร้างป่า ด้วยศาสตร์พระราชา ร่วมกับขณะอาจารย์จากสถาบันอาศรมศิลป์ ในการนี้นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ข้าราชการ บุคลากรจากส่วนราชการในท้องที่ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์กสิกรรม บ้านพะกอยวา ต.พระธาตุ อ.แม่ละมาด จังหวัดตาก

จำนวนผู้เข้าชม 30