ข่าวผู้บริหารนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้เกียรติบรรยายหัวข้อ หัวข้อวิชา การปกครองท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศ ในโครงการฝึกอบรมการข่าวระดับกลาง ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสันติบาล
 


เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้เกียรติบรรยายหัวข้อ หัวข้อวิชา การปกครองท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศ ในโครงการฝึกอบรมการข่าวระดับกลาง ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสันติบาล ระดับสารวัตรถึงรองผู้กำกับ ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ถ.วิภาวดี-รังสิต กรุงเทพฯ

จำนวนผู้เข้าชม 46