ข่าวผู้บริหารนายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑ (ระดับประเทศ)
 


เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑ (ระดับประเทศ) ร่วมกับนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ท้องถิ่นจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกว่า ๕,๐๐๐ คน ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

จำนวนผู้เข้าชม 47