ข่าวผู้บริหารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ เป็นองค์ประธานในพิธีงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๑ พระราชทานโล่เชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่น ๑๕๐ คน และเยาวสตรีไทยดีเด่น ๒๕ คน
 


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ เป็นองค์ประธานในพิธีงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๑ พระราชทานโล่เชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่น ๑๕๐ คน และเยาวสตรีไทยดีเด่น ๒๕ คน วันที่ ๑ สิงหาคม ซึ่งเป็น (วันสตรีไทย) ประจำปี ๒๕๖๑ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ เป็นองค์ประธานในพิธีงานวันสตรีไทย ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยมีผู้เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ประกอบด้วย องค์กรสมาชิกเครือข่ายสภาสตรีแห่งชาติฯ ๒๑๑ องค์กร สตรีและเยาวชนไทยทั่วประเทศ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้นำสตรี และสื่อมวลชนทุกสาขา เวลา ๑๗.๓๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถึงห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูมฯ ประทับพระราชอาสน์ พระราชทานโล่เชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่น ๑๕๐ คน และเยาวสตรีไทยดีเด่น ๒๕ คน นางจิตรี จิวะสันติการ ประธานดำเนินงานวันสตรีไทย เข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของ (วันสตรีไทย) และทูลเกล้าฯถวายเทียนชนวน จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับและทรงจุดเทียนเปิดงาน (วันสตรีไทย) ประจำปี ๒๕๖๑

จำนวนผู้เข้าชม 1