ข่าวผู้บริหารพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 


เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และมีองคมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานศาลฎีกา ส่วนราชการในพระองค์ ประธานองค์กรอิสระ ปลัดกรุงเทพมหานคร ปลัดกระทรวงทุกกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและประชาชนทั่วไป กว่า ๓,๕๐๐ คน เข้าร่วมในพิธี ในการนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยนายธนา ยันตรโกวิท นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าที่ร้อยตรี ธานินทร์ ริ้วธงชัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และนายกู้เกียรติ นิ่มเนียน เลขานุการกรม เข้าร่วมพิธีด้วย ณ บริเวณพิธีท้องสนามหลวง

จำนวนผู้เข้าชม 1