ข่าวผู้บริหารคณะของ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เดินทางไปยังศูนย์ประสานงานผู้ประสบภัยเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย ณ นครหลวงเวียงจันทร์ เพื่อมอบเงินและสิ่งของจำเป็นเบื้องต้นให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
 


ที่นครหลวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว เช้าวันนี้ (๒๗ ก.ค.) ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้เดินทางไปยังศูนย์ประสานงานผู้ประสบภัยเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย ณ นครหลวงเวียงจันทร์ เพื่อมอบเงินและสิ่งของจำเป็นเบื้องต้นให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมอบผ่านทาง ดร.อินลาวัน แก้วบุญพัน ประธานศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาว รองประธานคณะกรรมาธิการเพื่อความก้าวหน้าแม่หญิงและแม่และเด็กแห่งชาติลาว โดยสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบเงินสด จำนวน ๑ ล้านบาท พร้อมกันนี้ พระธรรมมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร ได้มอบหมายให้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอบท้องถิ่น เป็นผู้แทนมอบเงินช่วยเหลือของวัด อีกจำนวน ๑ ล้านบาท

จำนวนผู้เข้าชม 2