ข่าวผู้บริหารนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยนายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ ผู้ตรวจราชการกรม นางสาวชุติพร เสชัง ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด จ.นครสวรรค์
 


เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยนายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ ผู้ตรวจราชการกรม นางสาวชุติพร เสชัง ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด จ.นครสวรรค์ โดยมีนายนายณัฐพล เนียมกลิ่นหอม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด นางสาวนุชนาฏ รักษ์ธัญการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด นายวิชัย ศรีสุข และนายกฤษณา ศรีสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้การต้อนรับ

จำนวนผู้เข้าชม 36