ข่าวผู้บริหารพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน (OTOP Midyear ๒๐๑๘ : OTOP Signature เอกลักษณ์จากเสน่ห์วิถีไทยนิยม)
 


เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน (OTOP Midyear ๒๐๑๘ : OTOP Signature เอกลักษณ์จากเสน่ห์วิถีไทยนิยม) โดยมีนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนคณะทูตานุทูต คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ภาคเอกชน เข้าร่วมงาน ในการนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนายธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมงานด้วย ณ เวทีกลาง อาคารชาเลนเจอร์ ๒ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

จำนวนผู้เข้าชม 32