ข่าวผู้บริหารนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู มุ่งสู่การขับเคลื่อนไทยแลนด์ ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
 


เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู มุ่งสู่การขับเคลื่อนไทยแลนด์ ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ พร้อมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมรอแยล รัตนโกสินทร์ กรุงเทพ

จำนวนผู้เข้าชม 35