ข่าวผู้บริหารนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมรดน้ำขอพร พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
 


เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมรดน้ำขอพร พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ในการนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมรดน้ำขอพรด้วย ณ ห้องประชุมราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย

จำนวนผู้เข้าชม 14