ข่าวผู้บริหารนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์ในวัด วัดไผ่ล้อม
 


เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์ในวัด วัดไผ่ล้อม โดยมีพระอาจารย์สุบิน ปณีโต ผู้ร่วมอุปถัมภ์ศูนย์ฯ และนางสาวมยุรี อภิวาท ผู้อำนวยการศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์ บรรยายสรุปถึงกิจกรรมต่างๆของศูนย์ฯ ณ ศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์ในวัด วัดไผ่ล้อม เทศบาลเมืองตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด