ข่าวผู้บริหารนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมงานแถลงข่าว (สงกรานต์ ปลอดภัย ปลอดเหล้า ไม่คุกคาม) ร่วมกับมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล และเครือข่าย
 


เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมงานแถลงข่าว (สงกรานต์ ปลอดภัย ปลอดเหล้า ไม่คุกคาม) ร่วมกับมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล และเครือข่าย โดยมี นายจะเด็จ เชาวน์วิไล ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นายวิษณุ ศรีทะวงศ์ ผู้จัดการแผนนโยบายสาธารณะ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า นายแพทย์สุนทร สุนทรชีพ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร พลตำรวจตรีมนตรี ยิ้มแย้ม รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้าร่วมแถลงข่าวด้วย ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จำนวนผู้เข้าชม 8