ข่าวผู้บริหารนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร (ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่)
 


เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร (ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๕๙๐ คน ณ โรงแรมเชียงใหม่ ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่