ข่าวผู้บริหารพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการขยะปลายทางที่บ่อขยะแพรกษาใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ
 


เมื่อวันนี้ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการขยะปลายทางที่บ่อขยะแพรกษาใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ร่วมเดินทางตรวจเยี่ยม โอกาสนี้ นายชาติชาย อุทัยพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ