ข่าวผู้บริหารนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่หารือแนวทางแก้ไขปัญหาขยะและน้ำเสียบนพื้น เพื่อติดตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ของเกาะช้าง
 


เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่หารือแนวทางแก้ไขปัญหาขยะและน้ำเสียบนพื้น เพื่อติดตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ของเกาะช้าง โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ให้การต้อนรับ และรายงานถึงสภาพปัญหาการจัดการขยะบนเกาะช้าง รวมถึงการพัฒนายกระดับเกาะช้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมหารือ ณ ที่ว่าการอำเภอเกาะช้าง จ.ตราด