ข่าวผู้บริหารนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ สุดยอดของดีวิถีท้องถิ่น
 


เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ สุดยอดของดีวิถีท้องถิ่น ที่เป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และบริษัท โฮม โปรดักส์ เซนเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมีนายธีรพันท์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวต้อนรับ นายวทัญญู วิสุทธิโกศล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซนเตอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความร่วมมือในการดำเนินโครงการฯ และมีนายดุษฎี สุวัฒวิตยากร นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้ตรวจราชการกรม ผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายธีรยุทธ สำราญทรัพย์ ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ ณ HomePro สาขาหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บริเวณด้านหน้ามาร์เก็ตวิลเลจหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 15