ข่าวผู้บริหารนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมงานแถลงข่าว มหกรรมการอ่านแห่งชาติ : มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย และร่วมเป็นวิทยากรเสวนา หัวข้อ (จาก Bookstart Thailand สู่การพัฒนาประเทศไทย ๔.๐)
 


เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมงานแถลงข่าว มหกรรมการอ่านแห่งชาติ : มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย และร่วมเป็นวิทยากรเสวนา หัวข้อ (จาก Bookstart Thailand สู่การพัฒนาประเทศไทย ๔.๐) ในด้านการสนับสนุนบ้านหนังสือในชุมชน และการพัฒนาครูปฐมวัยให้เห็นความสำคัญของหนังสือและการอ่าน ณ ลานสานฝัน สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK PARK ชั้น ๘ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ