ข่าวผู้บริหารนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคุณวัลลยา แก้วรุ่งเรือง รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน (ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ)
 


นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคุณวัลลยา แก้วรุ่งเรือง รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน (ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ) เมื่อวันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ บริเวณโถงศุภภิรมย์ ชั้น ๑ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)