ข่าวผู้บริหารนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการแถลงข่าว (ตลาดประชารัฐ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความสุข)
 


เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการแถลงข่าว (ตลาดประชารัฐ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความสุข) เชิญชวนประชาชนจับจ่ายใช้สอยตลาดประชารัฐ พร้อมเปิดตัวตลาดพร้อมกันทั่วประเทศ ๕ ธันวาคมนี้ โดยมี นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและประธานดำเนินโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการแถลงข่าว โดยมีผู้บริหารสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมเป็นเกียรติในการแถลงข่าวด้วย ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล