ข่าวผู้บริหารนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลเขาย้อย
 


เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๕๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลเขาย้อย โดยมี นายบรเมศร์ ธีระคำศรี ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี นายขจรศักดิ์ สมบูรณ์ นายอำเภอเขาย้อย นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย ให้การต้อนรับ ณ เทศบาลตำบลเขาย้อย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

จำนวนผู้เข้าชม 12