ข่าวผู้บริหารนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายแนะแนว และรับชมกิจกรรมของค่ายแนะแนว ที่ศูนย์ยวพัฒน์ มูลนิธิรัฐบุรุษ
 


เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายแนะแนว และรับชมกิจกรรมของค่ายแนะแนว ที่ศูนย์ยวพัฒน์ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นผู้จัดกิจกรรม โดยมี ดร.วิทยา พัฒนวงศ์ ผู้จัดการโรงเรียนอรุณประดิษฐ์ พล.อ.ศรุฒ นาควัชระ ประธานโครงการกิจกรรมค่ายแนะแนว ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนอรุณประดิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี