ข่าวผู้บริหารพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) และมอบนโยบายให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เกี่ยวข้อง
 


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) และมอบนโยบายให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เกี่ยวข้อง รวม ๓,๔๘๗ คน ณ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๗ สำนักงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ในการนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมคณะด้วย