ข่าวผู้บริหารนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เยี่ยมชมแปลงดอกดาวเรือง ที่คณะครูและนักเรียนโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมปลูก จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ต้น
 


นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เยี่ยมชมแปลงดอกดาวเรือง ที่คณะครูและนักเรียนโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมปลูก จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ต้น เพื่อใช้ประดับสถานที่ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมเยี่ยมชม ๑๐ จุดประวัติศาสตร์สำคัญของโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม